Forskjell mellom Saber og Conocer

Saber vs Conocer

Saber og Conocer er ord på spansk språk som er like i betydningen og brukes begge som verb som formidler den samme meningen med å vite noe. Disse verbete er imidlertid ikke synonymer og kan ikke brukes på hverandres sted. Man må vite konteksten før man velger et valg mellom de to verbene. Denne artikkelen forklarer forskjellene på en enkel måte slik at leserne kan bruke disse ordene på en skikkelig måte.

Saber

Fakta om kunnskap eller uvitenhet er representert ved bruk av verbsaberen. Hvis du har evnen til å gjøre en oppgave, eller du vet et faktum, ha litt informasjon, kan du gjøre bruk av sabel i setningen. Hvis noen vet hvordan å gjøre salsa eller hvordan å spille golf, kan han bruke saber i en setning for å la andre få vite om hans ferdigheter. Så husk å bruke saber når du snakker om fakta og informasjon. Saber uttrykker det faktum at du vet et faktum, data, ferdigheter eller informasjon.

Conocer uttrykker også sin kunnskap, selv om den skal brukes i sammenheng med å være kjent med eller kjent med mennesker, steder eller produkter. Det er et ord som forteller at du er kjent med eller kjenner noen eller noe. Hvis du kjenner en person, bruker du verbet Conocer til å fortelle andre om dette. Hvis noen spør deg om din kjennskap til et sted, bruker du Conocer til å uttrykke kjennskap eller mangel på det. Conocer brukes også akkurat som du sier "glad for å kjenne deg" på engelsk.

Hva er forskjellen mellom Saber og Conocer?

• Selv om både saber og Conocer er verb som beskriver kunnskap om fakta eller informasjon, er de ikke synonymer.

• Når du vil fortelle andre om din kunnskap om steder, mennesker og produkter sammen med dine ferdigheter, bruk saber.

• Conocer er også et verb som refererer til en persons kunnskap om et produkt eller et sted, men det er mer i form av å være kjent med enn ferdigheter.