Forskjell mellom polyester og polyamid

Polyester vs Polyamid

Polymerer er store molekyler, og har samme strukturelle enhet som gjentar igjen og igjen. De gjentatte enhetene kalles monomerer. Disse monomerene er bundet til hverandre med kovalente bindinger for å danne en polymer. De har høy molekylvekt og består av over 10 000 atomer. I synteseprosessen, som er kjent som polymerisering, oppnås lengre polymerkjeder. Det er to hovedtyper av polymerer avhengig av deres syntesemetoder. Hvis monomerene har dobbeltbindinger mellom karboner, kan polymerer syntetiseres fra addisjonsreaksjoner. Disse polymerene er kjent som addisjonspolymerer. I noen av polymerisasjonsreaksjonene, når to monomerer er sammenføyet, fjernes et lite molekyl som vann. Slike polymerer er kondensasjonspolymerer. Polymerer har svært forskjellige fysiske og kjemiske egenskaper enn deres monomer. Dessuten, i henhold til antall repeterende enheter i polymeren, varierer dets egenskaper. Det er et stort antall polymerer til stede i det naturlige miljøet, og de spiller svært viktige roller. Syntetiske polymerer brukes også i stor grad til forskjellige formål. Polyetylen, polypropylen, PVC, nylon og bakelitt er noen av de syntetiske polymerene. Når man produserer syntetiske polymerer, bør prosessen kontrolleres høyt for alltid å få det ønskede produktet.

Polyester

Polyestere er polymerer med esterfunksjonell gruppe. Siden det er mange estere, er det kjent som polyester. Det er naturlige polyestere og syntetiske polyestere. Det finnes flere typer polyestere, avhengig av sammensetningen av hovedkjeden. De er alifatiske, semi aromatiske og aromatiske polyestere. Polymælkesyre og polyglykolidsyre er eksempler på alifatiske polyestere. Polyetylentereftalat og polybutylentereftalat er semi-aromatiske polyestere, mens vektran er aromatisk polyester. Syntese av polyester utføres ved en polykondensasjonsreaksjon. En diol med en disyre reagerer for å fremstille en esterbinding og denne polymerisasjonen fortsetter til den ønskede polyester syntetiseres. Polyestere er bredt produsert og har et stort marked etter polyetylen og polypropylen. Polyestere er termoplast, slik at varmen kan forandre sin form. Videre kan de også termosetteres. Når de blir utsatt for høyere temperaturer, er de brennbare. Polyester brukes til å produsere tekstiler. Disse stoffene brukes til å lage klær som bukser, skjorter og jakker. Videre brukes de til å lage hjemmeinnredning som laken, tepper, etc. Polyesterfibre brukes også til å lage flasker, filtre, isolerende bånd, etc. Naturlige polyestere er bionedbrytbare, slik at de kan resirkuleres. De har veldig gode mekaniske og kjemiske egenskaper, noe som gjør at de kan brukes til mange formål som nevnt ovenfor.En annen fordel med polyester er deres lave toksisitet.

Polyamid

Polyamid er en polymer med amidgrupper. Monomer bør ha en aminogruppe og en karboksylgruppe i begge ender for å lage et polyamid. Når aminogruppen av et molekyl reagerer med karboksylgruppen i et annet molekyl, frigjøres et vannmolekyl, og en peptidbinding dannes. Det er naturlige og kunstige polyamider. Proteiner er naturlige og svært viktige polyamidpolymerer som finnes i biologiske systemer. Nylon er en syntetisk polymer, og det var den første vellykkede syntetiske polymeren. Det er også en av de mest brukte polymerene. Polyamider brukes til tekstiler, biler og sportsklær.

Hva er forskjellen mellom Polyester og Polyamid?

• I polyestere er esterfunksjonell gruppe tilstede mens i polyamider er amidfunksjonell gruppe tilstede.

• Monomeren av polyester bør ha en karboksylgruppe og en hydroksylgruppe, mens polyamidmonomeren skal ha en karboksylgruppe og en aminogruppe.