Forskjell mellom innenriks markedsføring og internasjonal markedsføring

Internasjonal markedsføring mot internasjonal markedsføring

Internasjonal markedsføring og internasjonal markedsføring er det samme når det gjelder det grunnleggende markedsprinsippet. Markedsføring er en integrert del av enhver virksomhet som refererer til planer og retningslinjer vedtatt av enhver person eller organisasjon for å nå ut til sine potensielle kunder. En nettdefinisjon definerer markedsføring som en prosess for å planlegge og gjennomføre begrepet prising, markedsføring og distribusjon av ideer, varer og tjenester for å skape utvekslinger som tilfredsstiller individuelle og organisatoriske mål. Med verdens krympende i et raskt tempo, smelter grensene mellom nasjoner og bedrifter går nå fra catering til lokale markeder for å nå ut til kunder i ulike deler av verden. Markedsføring er et knep som brukes til å tiltrekke seg, tilfredsstille og beholde kunder. Uansett om det gjøres på lokalt nivå eller globalt, forblir de grunnleggende konseptene for markedsføring det samme.

Innenriks markedsføring

Markedsføringsstrategiene som er ansatt for å tiltrekke seg og påvirke kunder innenfor de politiske grensene til et land, kalles internasjonal markedsføring. Når et selskap henvender seg til lokale markeder, selv om det kan være konkurrerende mot utenlandske selskaper som opererer i landet, sies det å være involvert i innenlands markedsføring. Fokuset på selskapene er kun på den lokale kunden og markedet, og det er ingen tanke på oversjøiske markeder. Alle produktene og tjenestene er produsert, og husker kun lokale kunder.

Internasjonal markedsføring

Når det ikke er noen grenser for et selskap og det retter seg mot kunder i utlandet eller i et annet land, sies det å være engasjert i internasjonal markedsføring. Hvis vi går etter definisjonen av markedsføring gitt ovenfor, blir prosessen multinasjonal i dette tilfellet. Som sådan, og på en forenklet måte, er det ikke annet enn anvendelse av markedsføringsprinsipper på tvers av land. Her er det interessant å merke seg at teknikkene som brukes i internasjonal markedsføring, hovedsakelig er hjemlandets eller landets hovedkvarter. I Amerika og Europa tror mange eksperter internasjonal markedsføring å være lik eksport. I henhold til en annen definisjon, refererer internasjonal markedsføring til forretningsaktiviteter som styrer strømmen av varer og tjenester til et selskap til forbrukere i mer enn ett land for profitt formål.

Forskjellen mellom innenlands markedsføring og internasjonal markedsføring

Som forklart tidligere, refererer både innenlandsk og internasjonal markedsføring til de samme markedsføringsprinsippene. Imidlertid er det tydelige ulikheter mellom de to.

Omfang - Omfanget av innenlands markedsføring er begrenset og vil etter hvert tørke opp. I den andre enden har internasjonal markedsføring uendelige muligheter og omfang.

Fordeler - Som det er tydelig, er fordelene ved innenlands markedsføring mindre enn i internasjonal markedsføring. Videre er det et ekstra tilskudd til utenlandsk valuta som også er viktig i forhold til hjemlandet.

Deling av teknologi - Innenriks markedsføring er begrenset i bruk av teknologi, mens internasjonal markedsføring tillater bruk og deling av nyeste teknologier.

Politiske relasjoner - Internasjonal markedsføring har ingenting å gjøre med politiske forhold, mens internasjonal markedsføring fører til forbedring av politiske forhold mellom landene og økt samarbeidsnivå som følge derav.

Barrierer - I internasjonal markedsføring er det ingen barrierer, men i internasjonal markedsføring er det mange barrierer som kryss kulturelle forskjeller, språk, valuta, tradisjoner og skikker.