Forskjell mellom kreativitet og fantasi

Kreativitet vs fantasi

Kreativitet og fantasi er to ord som ofte forvirres på grunn av den fremtredende likheten i deres betydning, selv om det er forskjeller mellom dem. Ordet "kreativitet" refererer til "sinnets kraft til å gjøre noe tiltalende". For eksempel, et barn maler et vakkert bilde av et landskap. Det er barnets kreativitet som gjør at han kan være original. På den annen side refererer ordet 'fantasi' til 'noe som er kraftig tenkt'. For et eksempel, tenk på saken om science fiction som er utarbeidet av en person. Det er fantasien som tillater ham å gå utover begrensningene i virkeligheten og kompilere en atmosfære som ligger innenfor skribentens sinn. Dette er fantasi. De to definisjonene av kreativitet og fantasi markerer at disse ikke refererer til det samme, men er forskjellige fra hverandre. Gjennom denne artikkelen la oss undersøke forskjellen mens du får en forståelse av hvert ord.

Hva er kreativitet?

Selv om begge tilhører sinnets fakultet, gjelder kreativitet noe originalt . Kreativitet handler om mulige hendelser. Det er originalt i karakter. Kreativitet er kraften til å skape et kunstverk eller en poesi. Det er avhengig av to viktige faktorer, nemlig Guds nåde og erfaring. Folk som har Guds nåde, begynner å skrive poesi selv i en alder av 10. På den annen side er de som ikke er velsignet, bare avhengige av deres erfaring og praksis for å skape nye poesi. Dette er sannheten om kreativitet. Derfor er kreativitet den grunnleggende faktoren i etableringen av poesi og kunstverk. Kreativitet baner vei for originalitet.

For eksempel i aviser finner vi jobb s for kreative forfattere. I en slik sammenheng, hva menes med en kreativ forfatter? Vanligvis refererer det til personer som har potensial til å produsere noe originalt. Dette gjør at forfatteren kan benytte seg av det naturlige talentet han har til å skrive og lage et originalt stykke. Selv i skolene er det konkurranser for kreativ skriving. Igjen, målet med en slik innsats er å skape noe unikt og nytt. Dette er ideen bak ordet kreativitet. Kreativitet og fantasi er ikke synonymt. Faktisk er de to forskjellige ord. La oss nå ta hensyn til ordet fantasi for å forstå meningen.

Hva er fantasi?

Imagination refererer til ' noe som er kraftig tenkt '. Det er for det meste om umulig skjer. Fantasi er vill i karakter, i motsetning til kreativitet som er original i karakter.Det tillater en person å tenke utenfor boksen. Fantasi er den underliggende faktoren i skriftlig poesi. En dikter må gjøre villige fantasier til å skrive dem inn. Det er således sagt at fantasi er grunnlaget for poesi. En dikter må være kreativ å forestille seg. Fantasi er vanligvis basert på løgn og kraftige tanker som i setningen 'hun forestilte seg som om hun kom inn i månen'. I denne setningen kan du se at hun kraftig tenkte på seg selv som å komme inn i månen. Dette fremhever forskjellen mellom kreativitet og fantasi. La oss nå oppsummere forskjellen på følgende måte.

Hva er forskjellen mellom kreativitet og fantasi?

  • Ordet "kreativitet" refererer til "sinnets makt for å gjøre noe tiltalende". På den annen side refererer ordet 'fantasi' til 'noe som er kraftig tenkt'.
  • Selv om begge tilhører sinnets fakultet, gjelder kreativitet noe original, mens fantasi gjelder noe forsettlig tenkt.
  • Kreativitet handler om mulig skjer, mens fantasi hovedsakelig handler om umulig hendelse.
  • Fantasi er vill i karakter, mens kreativitet er original i karakter.

Image Courtesy:

1. Glass Creativity Finalrevis av LaurMG (eget arbeid) [CC BY-SA 3. 0], via Wikimedia Commons

2. "Polske sci fi fantasy bøker". [CC BY-SA 3. 0], via Wikimedia Commons