Forskjell mellom klassisk økonomi og nyklassisk økonomi

Klassisk økonomi vs nyklassisk økonomi

Klassisk økonomi og neoklassisk økonomi er begge tankeskoler som har ulike tilnærminger til å definere økonomi. Klassisk økonomi ble grunnlagt av berømte økonomer, inkludert Adam Smith, David Ricardo og John Stuart Mill. Neoklassisk økonomi sies å være utviklet av forfattere og lærde som William Stanley Jevons, Carl Menger og Leon Walras. De to tankeskolene er ganske forskjellige for hverandre i den klassiske økonomien som ble utviklet historisk, og den neo klassiske økonomien omfatter de økonomiske prinsippene og konseptene som fulgte og ble akseptert i dag. Følgende artikkel gir en klar oversikt over hva hver tankegang er, og hvordan de er forskjellige for hverandre.

Klassisk økonomisk teori er troen på at en selvregulerende økonomi er den mest effektive og effektive fordi etter behov oppstår folk vil tilpasse seg hverandres krav. Ifølge klassisk økonomisk teori er det ingen regjeringstiltak, og økonomiens folk vil tildele skremmende ressurser på den mest effektive måten for å møte behovene til enkeltpersoner og bedrifter. Prisene i en klassisk økonomi er avgjort basert på råvarene som brukes til å produsere, lønn, elektrisitet og andre utgifter som har gått i å utlede et ferdig produkt. I klassisk økonomi er offentlige utgifter minimum, mens utgifter til varer og tjenester av allmennheten og næringsinvesteringer anses å være det viktigste for å stimulere økonomisk aktivitet.

Neoklassisk økonomi

Neo klassisk økonomi er de økonomiske teoriene og konseptene som praktiseres i den moderne verden. En av de viktigste underliggende prinsippene om neo klassisk økonomi er at prisene bestemmes av krefter av etterspørsel og forsyning. Det er tre grunnleggende forutsetninger som styrer neo klassisk økonomi. Neo klassisk økonomi antar at enkeltpersoner er rasjonelle ved at de handler på en måte som gir den beste personlige fordelen; enkeltpersoner har begrenset inntekt og derfor streber for å maksimere nytte og organisasjoner har begrensninger med hensyn til kostnadene, og derfor bruker de tilgjengelige ressursene for å maksimere fortjenesten. Endelig antar neo klassisk økonomi at enkeltpersoner handler uavhengig av hverandre og har full tilgang til den informasjonen som kreves for beslutningstaking.Til tross for at det er akseptabelt i den moderne verden, har neo klassisk økonomi invitert litt kritikk. Noen kritikker spørsmålet om neo klassisk økonomi er en sann representasjon av virkeligheten.

Klassisk vs neoklassisk økonomi

Neo klassisk økonomi og klassisk økonomi er to svært forskjellige tankeskoler som definerer de økonomiske konseptene ganske annerledes. Klassisk økonomi ble brukt i det 18. og 19. århundre, og den neo klassiske økonomien, som ble utviklet til tidlig på 20-tallet, følges frem til i dag.

Klassisk økonomi mener i en selvregulerende økonomi uten offentlig innblanding, med forventning om at ressursene vil bli brukt på den mest effektive måten for å møte individuelle behov. Neo klassisk økonomi opererer med den underliggende teorien at enkeltpersoner vil streve for å maksimere nytte og virksomhet vil maksimere fortjenesten på et marked der enkeltpersoner er rasjonelle vesener som har full tilgang til all informasjon.

Sammendrag:

• Neo-klassisk økonomi og klassisk økonomi er to svært forskjellige tankeskoler som definerer de økonomiske konseptene ganske annerledes.

• Klassisk økonomisk teori er troen på at en selvregulerende økonomi er den mest effektive og effektive fordi etter behov oppstår folk vil tilpasse seg hverandres krav.

• Neo klassisk økonomi opererer med den underliggende teorien at enkeltpersoner vil streve for å maksimere nytte og virksomhet vil maksimere fortjenesten på et marked der enkeltpersoner er rasjonelle vesener som har full tilgang til all informasjon.