Forskjell mellom kontantstrøm og nettoinntekt

Kontantstrømmen mot nettoinntekter

Kontantstrøm og nettoinntekt er vilkår som ofte høres i regnskapet. Folk forveksles ofte mellom kontantstrøm og inntektsutvikling, men det er det samme. Men i virkeligheten er disse helt forskjellige begreper, selv om de er relatert til tilgjengeligheten av penger. Mens kontantstrømmen refererer til kontanter som kommer inn og går ut av virksomheten hele tiden, er fortjeneste alltid det som gjenstår ved utgangen av et regnskapsår med eieren av en bedrift. Mens det er fortjeneste som en bedriftseier er mer interessert i, er det i virkeligheten kontantstrøm som er livsnerven til enhver bedrift, da det sikrer tilgjengeligheten av penger som kreves for den daglige driften, samt investeringer som skal gjøres for å skape kapitalmidler. La oss se forskjellen mellom kontantstrøm og nettoinntekt.

Kontantstrøm og nettoinntekt er to parametere som kan fortelle mye om den økonomiske helsen til et selskap. Disse to kan tydelig ses i selskapets regnskap.

Kontantstrøm

For de som utarbeider kontoer for et selskap, refererer kontantstrøm til hvor mye penger en bedrift mottar og tilbringer i en bestemt tidsperiode. Du kan ikke ta salg på kreditt som kontantstrøm, og det er faktisk pengene du har samlet inn og har til din disposisjon å bruke på forretningsreise.

Netto inntekt

Netto inntekt, på den annen side, er resultatet eller resultatet generert etter at alle kostnader og kostnader er trukket fra inntektene. Netto inntekt er vanligvis nederst i en finansregnskap og enkel å finne.

Forskjellen mellom kontantstrøm og nettoinntekter
Forskjellen mellom kontantstrøm og nettoinntekt oppstår når salg som ikke har innført penger legges i salgskolonnen. Dette fører til at nettoresultatet blir mer enn det faktisk er. Pengene er ikke tilgjengelig som kontantstrøm og kan dermed ikke brukes. Kontantstrøm er dermed penger som kommer inn og går ut, inntekten er kontantstrøm minus alle utgiftene.

Kort fortalt:

• Kontantstrøm og nettoinntekt er viktige parametere i selskapsregnskapet

• Netto inntekt er pengene som forblir hos eieren ved slutten av en regnskapsår mens netto strøm er pengene som går inn og ut av virksomheten på et gitt tidspunkt

• Kontantstrøm viser hvor pengene har kommet fra, og hvor det går i form av utgifter. På den annen side er nettoinntekt en liten figur i bunnen av en finansregnskap