Forskjell mellom barter og handel

Barter vs Trade < Selv om handel og byttehandel er begge metoder som har blitt brukt for å skaffe nødvendige varer og tjenester gjennom årene, er det noen forskjell mellom byttehandel og handel. Det vil si at byttehandel innebærer bytte av ett produkt til en annen, handler med å bytte penger til varer. Handel foregår også i varer, valutaer, aksjer, etc. Handel og bytte kan høres ut, men det er en rekke viktige forskjeller mellom byttehandel og handel. Det er viktig å forstå hvert konsept klart for å forstå deres likheter og forskjeller. Følgende artikkel gir en detaljert oversikt over hver og fremhever deres likheter og forskjeller.

Hva er Barter?

Barter er et handelssystem hvor en part bytter produkter, varer og tjenester for å skaffe nødvendige varer, varer og tjenester som besitter av en annen. I et byttesystem veksler ingen penger hender mellom kjøper og selger. I stedet bestemmer begge parter for salget hvor mye av et produkt som er rettferdig handel for et annet produkt eller en tjeneste. Siden folk tildeler ulike verdier til forskjellige produkter, gjør et byttesystem det vanskelig å bestemme hvor mye av et element som skal tilbys for en annen for at transaksjonen skal bli en rettferdig handel. Barter-systemet ble i stor grad brukt lenge siden før verden utviklet konseptet valuta for varebytte. Likevel er byttesystemet fortsatt utbredt i dag blant nasjoner, bedrifter, bedrifter, enkeltpersoner og bedrifter. Byttesystemet gjør handel lettere for land som opplever stor volatilitet i valutaomregning og for land som ikke har tilstrekkelige økonomiske ressurser, men har store mengder varer som kan handles for andre varer.

Hva er handel?

Handel er forhandling og utveksling av varer og tjenester for penger eller for ønskede varer og tjenester som eies av en annen. Handel, derimot, er et bredere begrep som inkluderer byttehandel, kjøp av varer ved bruk av penger, internasjonal handel mellom land, varehandel, valutahandel, aksjer og obligasjonshandel, etc. Når verden utviklet seg, ble begrepet valuta og penger som et byttehandel mellom partene ble en enkel øvelse som en fast og rimelig pris ble bestemt for hvert produkt eller tjeneste. I dag utføres handel i mange plattformer, inkludert internasjonal handel som er handel med varer og tjenester mellom land gjennom betaling av internasjonale valutaer som USD, GBP, JPY, etc.Dette innebærer imidlertid valutarisiko som kan være ganske kostbart. Det skjer også handel på aksjemarkeder hvor investorer kjøper og selger verdipapirer. Handelsvarehandlere og valutahandlere handler også råvarer og valutaer med sikte på å tjene penger.

Hva er forskjellen mellom Barter and Trade?

Byttesystemet er en type handel som innebærer utveksling av varer og tjenester uten bruk av penger som et bytte. Handel, derimot, er et bredere konsept som inkluderer ikke bare byttehandel, men også internasjonal handel, handel med varer, valutahandel, etc. Hovedforskjellen mellom byttehandel og handel er at mens byttehandel ikke involverer penger, Andre former for handel skjer med valuta som brukes som et byttemiddel. Et viktig poeng å merke seg er at oppfinnelsen av handel om byttehandel eller på annen måte har utviklet et nyttig system der enkeltpersoner, bedrifter og nasjoner kan bytte eller selge av de produkter eller varer som holdes i overkant, og kjøpe eller skaffe seg ønskede produkter, varer og tjenester. Oppfinnelsen av valuta har sterkt forenklet denne prosessen som gjør handelen praktisk og rettferdig.

Sammendrag:

Barter vs Trade

• Handel og byttehandel er metoder som har blitt brukt for å skaffe nødvendige varer og tjenester gjennom årene.

• Barter er et handelssystem hvor en part bytter produkter, varer og tjenester for å skaffe nødvendige produkter, varer og tjenester som besitter av en annen. I et byttesystem veksler ingen penger hender mellom kjøper og selger.

• Handel, derimot, er et bredere begrep som inkluderer byttehandel, kjøp av varer ved bruk av penger, internasjonal handel mellom land, varehandel, valutahandel, aksjer og obligasjonshandel mv.

• De viktigste forskjellen mellom byttehandel og handel er at mens byttehandel ikke involverer penger, skjer andre former for handel med valuta som brukes som bytte.

Et viktig poeng å merke seg er at oppfinnelsen av handel om byttehandel eller på annen måte har utviklet et nyttig system der enkeltpersoner, bedrifter og nasjoner kan bytte ut eller selge av de produkter eller varer som holdes i overkant og kjøpe eller skaffe ønskede produkter, varer og tjenester.

Videre lesing:

Forskjellen mellom tradisjonell handel og moderne handel