Forskjell mellom bank OCC A / C og bank OD A / C

Bank OCC A / C vs Bank OD A / C

Det finnes mange typer bankkontoer som folk ikke er klar over, ettersom de fleste av kundene kun har sparekontoer eller nåværende kontoer. Bank OCC A / C og Bank OD A / C er to spesielle kontoer som tillater bedriftseiere å ha anlegget med kreditt uten å måtte søke om et lån. Det er mange likheter i disse to typer kontoer, selv om det også er noen forskjeller. La oss ta en nærmere titt på både OCC A / C og OD A / C.

OCC A / C

OCC refererer til Open Cash Credit og gjelder for SME entreprenører. Når det gjelder OCC-konto, kan kontohaveren ha kontantkredittfasilitet mot sine aksjer og fordringer. Formålet med lånet er å møte mangelen på arbeidskapital i SMB. Ulike banker har forskjellig kriterium for å vurdere grensen for en OCC-konto. I flertallet av tilfeller beregnes OCC-grensen avhengig av omsetningen til små og mellomstore bedrifter. I noen tilfeller kan MPBF eller kontanter budsjett system brukes til å vurdere grensen for en slik konto. Tegning til en OCC-eier er basert på posisjonen til råvarer, ferdigbeholdning, fordringer og varene som er i ferd med produksjon. Det er ikke at tegninger under OCC-kontoen er usikrede. For sikkerhet kan det hende at aksjer og fordringer er knyttet til banken. Det er tilfeller når banken kan kreve collaterals i form av land og maskiner også. Tegningsgrensen vurderes hvert år og kan forlenges avhengig av tilstanden til små og mellomstore bedrifter.