Forskjell mellom kapitalforvaltning og investeringsstyring

Kapitalforvaltning vs Investeringsstyring Å vite forskjellen mellom kapitalforvaltning og investeringsadministrasjon kan være nyttig som kapitalforvaltning og investeringsstyring er vilkår vi ofte hører når vi diskuterer styringen av økonomiske ressurser og investeringer. Riktig forvaltning av eiendeler og investeringer er en viktig faktor når det gjelder vekst i formue. Mens de kan høres forskjellig kapitalforvaltning, og investeringsstyring er ganske lik hverandre med noen få subtile forskjeller. Følgende artikkel gir en klar oversikt over hvert begrep og forklarer likheter og forskjeller mellom kapitalforvaltning og investeringsstyring.

Hva er Asset Management?

Kapitalforvaltning er forvaltning av eiendeler, inkludert eiendeler, aksjer, obligasjoner mv. Kapitalforvaltningstjenester er finansielle tjenester som tilbys av fagfolk der verdien, finansiell helse, vekstpotensial og investeringsmuligheter for ulike eiendeler er identifisert for å administrere dem med hell. Eiendomsforvaltningsselskapets funksjon er å sette finansielle mål med investor, skape prognoser, analysere data og opprette en strategi for kapitalforvaltning og porteføljebygging. Kapitalforvaltning legger til rette for investeringen i de mest lønnsomme eiendelene, og tilbyr risikoanalyse samt identifisere hvilke eiendeler som gir høyest avkastning. Asset management services er ganske dyre og brukes derfor kun av høyverdienes enkeltpersoner, myndigheter, selskaper, etc. som har en diversifisert portefølje av eiendeler. Eiendomsforvaltning er en type kapitalforvaltning hvor det finansielle firmaet forvalter eiendommer som kontorlokaler, butikklokaler, industrilokaler mv. Eiendomsforvaltning omfatter leieinnsamling, vedlikehold av bygninger, leasingforvaltning mv. Forvaltning av kapitalforvaltning refererer til Forvaltningen av risikoer som er opprettet ved manglende samsvar mellom firmaets eiendeler og gjeld. Disse inkluderer styring av likviditetsrisiko, renterisiko, valutarisiko, etc.

Hva er Investment Management?

Investeringsstyring er mer knyttet til handel med aksjer og obligasjoner og andre typer investeringskasser for å tjene penger og øke investorens formue.Investeringsforvaltning kan gjøres på ulike nivåer. Det kan enten gjøres av investor selv eller av et profesjonelt finansielt firma. Investeringsforvaltning utføres av private investorer som fond og børsnoterte fond eller institusjonelle investorer som selskaper, forsikringsfond, pensjonsfond mv. Investeringsstyring inkluderer regnskapsanalyse, porteføljestrategiledelse, eiendomsanalyse, investeringsovervåking mv. Enkelte investorer foretrekker å overlevere fullstendig kontroll over sin investeringsportefølje (inkludert fondsfordelingsbeslutninger) til profesjonelle finansielle ledere uten at det er behov for å konsultere investoren når de foretar store fondendringer. Slike tjenester er kjent som skjønnsmessig investeringsforvaltning.

Hva er forskjellen mellom Asset Management og Investment Management?

Bankene leverer kapitalforvaltning og investeringsledelse under privatbankens paraply av tjenester. Som det fremgår av forklaringen ovenfor, er det svært få forskjeller mellom kapitalforvaltning og investeringsstyring. Også disse begrepene brukes ofte utveksling. Hovedforskjellen mellom kapitalforvaltning og investeringsadministrasjon er at begrepet kapitalforvaltning brukes til å henvise til kollektiv forvaltning av investeringer og derfor etterspørges av større høyverdige investorer med en stor portefølje av eiendeler til en betydelig høy pris. Investeringsstyring kan derimot utføres av store eller små investorer, og kan enten gjennomføres av investor selv eller kan bli delegert til et profesjonelt finansielt firma.

Sammendrag:

Kapitalforvaltning vs Investeringsstyring

• Bankene tilbyr kapitalforvaltning og investeringsstyring under privatbankens paraply.

• Kapitalforvaltning er forvaltning av eiendeler, inkludert eiendeler, aksjer, obligasjoner mv. • • Kapitalforvaltningstjenester er finansielle tjenester som tilbys av fagfolk der verdien, finansiell helse, vekstpotensial og investeringsmuligheter for ulike eiendeler identifiseres for å kunne håndtere dem med hell.

• Investeringsstyring er mer knyttet til handel med aksjer og obligasjoner og andre typer investeringskasser for å tjene penger og øke investorens formue.

• Investeringsadministrasjon inkluderer regnskapsanalyser, porteføljestrategiledelse, eiendomsanalyse, investeringsovervåking mv.

Videre lesing:

Forskjell mellom Asset Management and Wealth Management