Forskjell mellom statisk stabilitet og dynamisk stabilitet

Statisk stabilitet vs dynamisk stabilitet

Generelt sett er stabiliteten til et fly definert som flyets evne til å opprettholde en spesifikk foreskrevet flyvetilstand . Begrepet stabilitet er nært knyttet til flyets likevekt. Hvis nettkreftene og øyeblikkene som utøves på flyet er null, er flyet i likevekt, i den flytende tilstanden; Jeg. e. heisen er lik vekten, stødpunktet er lik tråkket, og ikke et øyeblikk av kraft som virker på flyet.

Hva er statisk stabilitet?

Når et fly gjennomgår noe turbulens (eller en eller annen form for statisk ubalanse) når det er i likevektsflyv, tipper nesen litt opp eller ned (en økning eller reduksjon i angrepsvinkelen), eller det vil bli en liten endring i flyet holdning. Det er ekstra krefter som virker på flyet, og det er ikke lenger i likevektstilstanden.

Hvis flyet fortsetter å øke orienteringen etter forstyrrelse, er flyet siktet til statisk ustabil . Hvis det ikke er noen ytterligere endringer i flyghow og hvis flyet beholder stillingen, noe som betyr at det ikke er noen nettkrafter eller øyeblikk som virker på flyet i den nye retningen, så er flyet siktet til statisk nøytral . Hvis krefter genereres på flyet på en måte slik at krefter som forårsaker forstyrrelsen motvirkes, og flyet oppnår sin opprinnelige posisjon, er det sagt at flyet er statisk stabilt.

I fly vurderes tre typer dimensjonal stabilitet. Det er den langsgående stabiliteten som angår bevegelsesbevegelsen, retningsstabiliteten som angår gyngebevegelsen, og sidestabiliteten som angår rullingen. Ofte er den langsgående stabilitet og retningsstabilitet nært forbundet.

Hva er dynamisk stabilitet?

Hvis et fly er statisk stabilt, kan det undergå tre typer oscillerende bevegelser under flyvningen. Når ubalansen oppstår, forsøker flyet å beholde sin posisjon, og det når likevektsposisjonen gjennom en rekke nedslående svingninger, og flyet sies å være

dynamisk stabilt. Hvis flyet fortsetter den oscillerende bevegelsen uten forfall i størrelsen, er flyet siktet til dynamisk nøytralt. Hvis størrelsen på oscillerende bevegelse øker og flyretningen begynner å forandre seg raskt, er flyet sies å være dynamisk ustabilt . Et fly som er både statisk og dynamisk stabilt kan fløyes av hendene, med mindre piloten ønsker å endre luftens likevektstilstand.

Hva er forskjellen mellom dynamisk og statisk stabilitet (av fly)?

• Statisk stabilitet av et fly beskriver tendensen til og flyet til å beholde sin opprinnelige posisjon når den blir utsatt for ubalanserte krefter eller øyeblikk som virker på flyet.

• Dynamisk stabilitet beskriver bevegelsesformen et fly i statisk stabilitet gjennomgår når den prøver å gå tilbake til sin opprinnelige posisjon.

Diagramkilder: NASA // historie. nasa. gov