Forskjell mellom Robber Barons og Captains of Industry

Robber Barons vs Captains of Industry Den industrielle revolusjonen mellom 1970- og 1980-tallet førte til en rekke syn på industrialisme drevet av ledere, forretningsmenn og entreprenører på den tiden kjent som industrialister. Disse mange industriene og finansfolk faller inn i en av kategoriene; røverbaroner eller industriens kapteiner. Robberbaroner ble sett på som negative krefter i samfunnet; hensynsløse forretningsmenn som bare er opptatt av personlig fordel, mens industriens kapteiner er transformative ledere som gir stor industriell styrke og nytte for samfunnet. Artikkelen forklarer disse to konseptene industrialisme og fremhever de mange forskjellene mellom robberbaroner og industriens kapteiner.

Hva er en Robber Baron?

Robberbaroner refererer til hensynsløse forretningsmenn, industriere og ledere som var veldig opptatt av personlig rikdom og fordeler ved ingenting å få stor økonomisk fordel og rikdom. Robberbaroner er kjent for å ha skapt økonomiske fordeler for seg selv på bekostning av samfunnet som helhet. Robber Barons som Cornelius Vanderbilt, Rockefeller og Ford var kjent for å utnytte arbeidstakere med under par arbeidsforhold, fullstendig kontrollere naturressursene, få store fordeler gjennom regjeringens innflytelse, skape monopoler ved å tørke ut konkurranse og følge arbeidspraksis som ble sett på feil og urettferdig. Begrepet røverbaroner kom til å bli ved å kombinere ordene «røver», som refererer til kriminelle som ranet de fattige til fordel for de rike, og «baron», som refererer til en ulovlig karakter i samfunnet.

Hva er en kaptein av industri?

Begrepet kaptein i industrien er brukt til å referere til industriister sett på som sanne ledere i samfunnet som skapte store forretningsmuligheter, industriell revolusjon og økonomisk utvikling, som var gunstige for samfunnet og økonomien som helhet. Kapteinene i industrien har kjent å ha nytte samfunnet ved å øke produktivitetsnivåene, utvide markeder, innovasjon og utvikling, økende arbeidsplasser og filantropiske aktiviteter.Kapteiner av industrien inkluderer Andrew Carnegie, Invar Kamprad og Bill Gates. Målet med slike industrikapteiner er ikke bare å skape rikdom. Slike individer har også som mål å forbedre levestandarden, øke økonomisk utvikling, bidra til den industrielle revolusjonen gjennom innovasjon i produkter og prosesser, samt aktivt forfølge samfunnets bedre og generelle trivsel.

Hva er forskjellen mellom Robber Barons og Captains of Industry?

Robberbaroner og industrikaptener refererer til to svært forskjellige typer industriere og forretningsmenn som begge har bidratt til den industrielle revolusjonen og utviklingen. Robberbaroner er mindre verdsatt av de to som de ble sett å være mest selvsentrerte, og sikte på å oppnå rikdom for seg selv på bekostning av samfunnet som helhet. Robber Barons var kjent for å utnytte arbeidstakere, med dårlige arbeidsforhold, lave lønninger og skapt monopoler med lave priser, og utrydde all sunn konkurranse. Industriens kapteiner henviser derimot til store ledere og filantroper som ikke bare profiterte seg, men også samfunnet og menneskene ved å skape flere jobber, muligheter, oppfinnelse, økt produktivitet, etc.

Sammendrag:

Robber Barons vs Industry Captains

• Robberbaroner og industrikaptener refererer til to svært forskjellige typer industriere og forretningsmenn som begge har bidratt til industriell revolusjon og utvikling.

• Robberbaroner refererer til hensynsløse forretningsmenn, industriere og ledere som var veldig opptatt av personlig rikdom og fordel, og stoppet ingenting for å få stor økonomisk fordel og rikdom.

• Robberbaroner er kjent for å utnytte arbeidstakere med underparre arbeidsforhold, fullstendig kontrollere naturressursene, få store fordeler gjennom regjeringens innflytelse, skape monopol ved å tørke ut konkurranse og følge arbeidspraksis som ble sett feil og urettferdig.

• Begrepet kaptein i industrien er brukt til å referere til industrifolk sett på som sanne ledere i samfunnet som skapte gode forretningsmuligheter, industriell revolusjon og økonomisk utvikling som var gunstig for samfunnet og økonomien som helhet.

• Industriens kapteiner er kjent for å ha nytte samfunnet ved å øke produktivitetsnivåene, utvide markeder, innovasjon og utvikling, økende arbeidsplasser og filantropiske aktiviteter.