Forskjell mellom brutto arbeidskapital og netto arbeidskapital

Brutto arbeidskapital mot netto arbeidskapital

Arbeidskapital i et selskap er en av de viktigste tiltakene i en finansregnskap som også er enkel å beregne. Det er en refleksjon av den nåværende økonomiske tilstanden til et selskap som gjør det mulig for investorer å vite om helse (finans) av et selskap. Det er imidlertid to termer kalt brutto arbeidskapital og netto arbeidskapital som også brukes ofte. Folk forblir forvirret mellom disse to, da de ikke kan skille mellom dem. Denne artikkelen vil gjennomføre disse to konseptene for å fjerne enhver tvil fra de som er interessert i helsen til et selskap.

Som tidligere sagt, refererer arbeidskapital til finansiell helse og beregnes ved å trekke den nåværende forpliktelsen fra sine omløpsmidler. Hvis det er positivt, betyr det at selskapet har god økonomisk helse og kan betale sin kortfristede gjeld ved å selge sin nåværende vekst. Hvis det er negativt, kan selskapet ikke oppfylle gjeldsforpliktelsen, selv om det selger sine omløpsmidler som kontanter, fordringer og inventar. Når arbeidskapitalen er rød, er det et signal om at selskapets operasjonelle effektivitet går ned eller det ikke genererer nok salg, og i det verste fallet kan negativ arbeidskapital føre til konkurs for et selskap. Som sådan er arbeidskapital en god indikator for investorer å investere eller vike bort fra et selskap.

To definisjoner av arbeidskapital er i motsetning til netto arbeidskapital og brutto arbeidskapital. Som sådan er brutto arbeidskapital summen av alle omløpsmidler i et selskap, mens netto arbeidskapital er overskudd av omløpsmidler over kortsiktig gjeld. Dette innebærer tydelig at det er netto arbeidskapital som har betydning for investorene, da det forteller mye om et selskaps lønnsomhet og risiko.

Det er således klart at brutto arbeidskapital bare viser kapitalen som et selskap har investert i omløpsmidler. Det tar ikke hensyn til selskapets forpliktelser og som sådan er ikke en sann indikator for et selskaps økonomiske helse. På den annen side gjenspeiler netto arbeidskapital forskjellen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld driftsmessig effektivitet og evne til å generere mer salg.

Kort sagt:

Brutto arbeidskapital mot netto arbeidskapital

• Arbeidskapital er likviditet i et selskap og har to definisjoner, nemlig brutto arbeidskapital og netto arbeidskapital.

• Brutto arbeidskapital er summen av alle omløpsmidler og har ikke stor betydning for investorene

• Netto arbeidskapital er overskudd av omløpsmidler over nåværende gjeld i et selskap, og derfor er det en viktig indikator av selskapets økonomiske helse.