Forskjell mellom entreprenør og oppfinner

Entrepreneur vs Inventor

Entreprenør er et fransk ord som har betydd en person som tar initiativet og starter eller setter opp en virksomhet. Han er den personen som tar på seg all risiko og organiserer og driver virksomheten. Han er også en til å nyte fruktene av en mulighet han ser på markedet. En oppfinner derimot er en person som bruker hjernen hans til å skape et nytt produkt, noe som er av verdi for samfunnet. Nå, for å starte eller starte en bedrift er ikke alltid innovativ, men det skaper alltid jobber for andre og rikdom for bedriftseieren. Mange mennesker forvirrer mellom en entreprenør og en oppfinner selv om det er mange forskjeller mellom de to kategoriene av mennesker.

En oppfinner er noen som først tenker på en ny ide. Imidlertid blir ikke alle gode ideer omgjort til nyttige produkter eller tjenester for samfunnet, og det tar en gründer å konvertere ideen til en oppfinner til noe av verdi og dermed generere fortjeneste for gründeren. Du må bestemme hvilken person du er. Hvis brainstorming og komme opp med en ide er det som interesserer deg, er du sannsynligvis mer av en oppfinner. Men hvis du er god til å planlegge og visualisere hvordan du legger en idé i konkret form, er du sannsynligvis mer en entreprenør.

En person som er kreditert for å være den største oppfinner av vår tid, er Thomas Alva Edison. Overraskende trodde Edison ikke mye av hundrevis av gode ideer som kom til syne. Han sa at interessante var de som han med hell kunne kommersialisere og dermed tjene penger. Den største forskeren i moderne tid foretrukket å bli kalt en gründer.

Gillette er et selskap som spesialiserer seg på å lage barbermaskiner. Tror du at et selskap ville ha overlevd hundre år eller mer ved å bare lage samme barbermaskiner? Nei, selskapet tror på forandring og fremgang, ikke nødvendigvis gode oppfinnelser.

Sammendrag

Det er klart da at en oppfinner handler om tankekraft, mens en entreprenør handler om å sette produkter i sinnet til handling og utrydde et produkt som er kommersielt og skaper rikdom for gründeren. Nå og da har grenser blitt nådd, og ingenting nytt kan oppfunnes når vi lykkelig har vist seg feil. I år 1899 rådde kommisjonæren til det amerikanske patentkontoret den amerikanske presidenten McKinley om å lukke kontoret og si at alt som kan oppfinnes er oppfunnet. Hvor feil han var, og hvor heldig vi skal være en del av menneskeheten som fortsetter å finne ut oppfinnere og entreprenører for å skape nye produkter av stor verdi år etter år.