Forskjell mellom verdifulle penger og sikkerhetsdepositum

Tjeneste penger mot sikkerhetsdepositum

Tjeneste penger og innskudd er to ord som skal forstås med forskjell. Tjeneste penger er noe som ligger nær loving, men er litt annerledes enn det. Tjeneste penger er betalt på tro. Derfor er det ikke så sterkt som løftet. Det kan med andre ord sies at alvorlig penger er basert på forsikring mens løftet er basert på sikkerhet.

Ektigste penger krever perfekt forståelse mellom giveren og den som låner. Sikkerhetsdepositum kreves for det meste av utleiere av leiligheter og forretninger. Dette er et bud på å beskytte sine leiligheter eller kommersielle steder mot mulige lureri fra leietakerne. Mange tvister og saksbehandlingene er sett i tilfelle sikkerhetsinnskudd som kreves av boligeiendommer.

Kommunene hadde dermed kommet til redning av utleiere ved å la dem holde tilbake sikkerhetsinnskuddene utført av leietakere selv etter at de hadde forlatt boligene. I tilfelle av rettssaker har kommunene gitt leietakere også mulighet til å få noen interesse på depositumet fra utleierne.

Tjeneste penger er gitt på tro og det er ingen intensjon om virksomhet i det, mens sikkerhetsinnskudd er samlet med forretningsmessige motiver. Dette er en av de viktigste forskjellene mellom alvorlige penger og depositum. Det er grunnlag for tillit når det gjelder sikkerhetsinnskudd mens det ikke er grunnlag for tillit når det gjelder alvorlige penger. Utlåner vil kun vise tro på mottakeren når det gjelder alvorlige penger.

Partiet som foretar forskuddsbetaling i tilfelle av depositum har ikke rett til å insistere på retur av pengene siden han er bundet av en kontrakt. Det er ingen slik kontrakt mellom partene i tilfelle alvorlige penger som er grunnet på forsikring.