Forskjell mellom deflasjon og resesjon

deflasjon vs resesjon

deflasjon og resesjon er begge termer som brukes til å beskrive scenarier der en økonomi opplever lavere etterspørsel, lav produktivitet, lav produksjon, lav investering, høyere arbeidsledighet og lavere husholdningsinntekt. Et lands sentralbank reduserer renten som et tiltak for å motvirke deflasjon og lavkonjunktur. Til tross for likhetene er det en rekke forskjeller mellom disse to konseptene. Følgende artikkel gir en klar forklaring av vilkårene og viser likheter og forskjeller mellom deflasjon og lavkonjunktur.

Hva er Deflation?

Deflation skjer med et fall i prisnivået på varer og tjenester. En deflasjon fører til at prisene på varer og tjenester blir billigere for forbrukerne. Når det gjelder forsyning, reduserer virksomheter og arbeidsgivere investeringer, leier mindre folk og reduserer produksjonsnivået og reduserer tilbudet slik at de samsvarer med dagens lave etterspørsel. Disse kan være skadelige for økonomien ettersom arbeidsledigheten vil øke, produksjonen vil falle, inntektene vil redusere, og flere vil møte økonomisk nød. En deflasjon skjer generelt når selskapene opplever høye produktivitetsnivåer (økende produksjonsnivå) og lave pengemengder i økonomien, noe som resulterer i ikke tilstrekkelige midler til å betale for økt vareforsyning. For å motvirke deflasjon øker sentralbanken pengemengden i økonomien ved å redusere renten, og dermed oppfordre selskapene til å låne og investere mer.

Hva er en lavkonjunktur?

Tilbakeslag er når det er en betydelig nedgang i økonomisk aktivitet. Et land sies å være i lavkonjunktur når de opplever to fjerdedeler av økonomisk nedgang eller negativ økonomisk vekst som et mål på landets BNP. En lavkonjunktur medfører en generell negativ effekt på landets økonomiske aktivitet og påvirker dermed landets økonomiske og økonomiske trivsel. En lavkonjunktur resulterer i høyere nivåer av ledighet, lavere investeringer fra bedrifter, lav inntekt, og resulterer i en samlet reduksjon i landets produksjonsnivå og BNP. I en lavkonjunktur reduserer sentralbanken rentene, og oppfordrer dermed enkeltpersoner og selskaper til å låne, investere og øke produksjonen.

Resesjon vs Deflation

Deflation og lavkonjunktur ligner hverandre ved at de begge resulterer i en periode med økonomisk nedgang. Resultatene av både deflasjon og lavkonjunktur er ganske like ved at de begge fører til høyt arbeidsledighet, reduksjon i investeringer, lavere produktutgang og dermed negativ økonomisk vekst.I begge situasjoner reduserer sentralbanken renten for å stimulere økonomisk aktivitet ved å øke investeringer, utgifter og produksjon. Til tross for disse likhetene er det en rekke forskjeller mellom de to.

Deflation oppstår når en økonomi opplever lave prisnivåer. Det oppstår som et resultat av lav pengemengde i økonomien hvor det ikke er nok midler til å skape etterspørsel etter varer og tjenester for å matche forsyningsnivået. En lavkonjunktur oppstår når en økonomi opplever kontinuerlig lav økonomisk vekst som et mål på landets BNP. Tilbakeslag kan skyldes både inflasjon og deflasjon og kan føre til negativ vekst i økonomisk aktivitet.

Hva er forskjellen mellom Tilbakeslag og deflasjon?

• Deflation og lavkonjunktur er begge begreper som brukes til å beskrive scenarier der en økonomi opplever lavere etterspørsel, lav produktivitet, lav investering, lav produksjon, høyere arbeidsledighet og lavere husholdningsinntekt.

• Deflation skjer med fall i prisnivået på varer og tjenester.

• Et land sies å være i lavkonjunktur når de opplever to fjerdedeler av økonomisk nedgang eller negativ økonomisk vekst som et mål på landets BNP.

• I begge situasjoner reduserer sentralbanken renten for å stimulere økonomisk aktivitet ved å øke investeringer, utgifter og produksjon.