Forskjell mellom kjernekompetanse og særskilte kompetencer

Kjernekompetanse vs. kjennetegn

Diskusjonen om forskjellen mellom kjernekompetanse og særegne kompetanser trenger en avklaring av hva et firmas kompetanse er. Kompetanse relaterer seg til alt som et firma gjør bra. Ta for eksempel et firma som er veldig opptatt av å redusere mangler i produksjonsprosessen. Da er det en kompetanse å opprettholde en relativt lav grad av feil per hundre produksjonsenheter. Derfor er dette kjent som kompetanse. En kjernekompetanse er knyttet til alt som er sentralt i kjernen i virksomheten. Fortsatt ovenstående eksempel kan denne reduksjonen av feil per hundre produksjonsenheter være opptatt som den primære kilde til suksess. I dette scenariet blir lave defekter på hundre produksjonsenheter en kjernekompetanse fordi dette er et av de sentrale temaene for suksess. Mens en særegen kompetanse er knyttet til en kompetanse som virkelig skiller en virksomhet fra andre konkurrerende virksomheter. Det bemerkes at en kjernekompetanse kun kan være en særpregende kompetanse bare hvis en kjernekompetanse letter konkurransefortrinn. En kjernekompetanse som ikke tilrettelegger selskapets konkurransefortrinn, vil ikke bli vurdert som en særpreget kompetanse.

Hva er en kjernekompetanse?

Som nevnt ovenfor er en kjernekompetanse en kompetanse som er sentral for kjernen i virksomheten . For det meste utvikler bedrifter i dag kjernekompetanse som et middel til å utvikle en stabil virksomhet. Denne stableness oppnås som et resultat av kjernekompetanse fordi den skildrer det sentrale temaet og kjernen i virksomheten. De fleste utøvere er enige om at kjernekompetanse flyter hånd i hånd med selskapets forretningsmodell. Det er også viktig å utvikle en kjernekompetanse basert på kjernen i virksomheten. For eksempel, for et konsulentfirma, er intellektuelle bestemt ettersom virksomheten er avhengig av deres kapasitet. For et produksjonsfirma er utvikling av kjernekompetanse i produksjonsprosessen viktig som selskapet er avhengig av effektiviteten av produksjonsprosessen.

I litteraturen ble kjernekompetanse konseptualisert av mange lærde. Nylig foreslo Ljungquist (2007) at kjernekompetanse består av tre attributter .De er kompetanser, evner og ressurser . Han sa også at et selskap som tilfredsstiller tre kriterier antas å ha kjernekompetanse. Disse kriteriene sier at en kjernekompetanse må kunne gi noen verdi til kundene når det gjelder et produkt eller en tjeneste; Kjernekompetanse bør inneholde karakteristikk for unikt og kjernekompetanse bør gi tilgang til ulike markedssegmenter .

Å lage produkter med minimale skader kan være en kjernekompetanse

Hva er en særskilt kompetanse?

Å oppnå konkurransemessige fordeler er svært viktig for bedrifter som i dag har gitt det intense konkurransedyktige forretningsmiljøet. Uansett bransjen, eksisterer denne konkurransen. Derfor antas et selskap som stiger over de andre relative konkurrentene å ha fordeler. Teoretisk er denne premissen kjent som konkurransefortrinn. Oppnå konkurransefortrinn oppnås primært ved å ha særegne kompetanser . Som begrepet antyder fremhever "karakteristiske" kompetanser karakteristikken til "unikhet". 'Begrepet kjennskapskompetanse er relativt enkelt å identifisere. Dette betyr at en kjernekompetanse som letter å oppnå konkurransefortrinn for et firma, anses å ha særegne kompetanser. Derfor kan en c malmkompetanse kun betraktes som en særpregende kompetanse hvis en konkurransefortrinn oppnås . Derfor er en kjernekompetanse ikke alltid en særegen kompetanse.

I den virkelige verden har bedrifter oppnådd konkurransefortrinn ved å ha særegne kompetanser. Et selskap som Rolls-Royce har en unik produksjonsprosess av biler som ingen andre bilprodusenter har. Noen supermarkedkjeder og logistikkbedrifter benytter unike typer forsyningskjedestyringsstrategier og derved oppnår konkurransefortrinn over sine konkurrenter. Disse typer eksempler sier at unikt er en av de viktigste bekymringene på særegne kompetanser .

Rolls-Royce-firmaet har en særegen kompetanse

Hva er forskjellen mellom kjernekompetanse og særskilte kompetencer?

• Definisjoner:

• Begrepet kompetanse er relatert til alt som et firma gjør bra.

• En kjernekompetanse er relatert til alt som er sentralt i kjernen i virksomheten.

• En særegen kompetanse er en kvalitet som skiller et selskap fra sine konkurrenter.

• Tilkobling:

• En kjernekompetanse kan kun være en særpreget kompetanse hvis en kjernekompetanse letter konkurransefortrinn.

• Ikke alle kjernekompetanseene letter eksepsjonelle kompetanser.

Referanser:

  1. Ljungquist, U. (2007). Kjernekompetanse utover identifikasjon: presentasjon av en modell. Management Decision, 45 (3), 393-402.

Bilder Courtesy:

  1. Glassflasker av Samuli Lintula (CC BY 2. 5)
  2. Silver Wraith Saloon av Hooper 1955 av Silmaril ~ Commonswiki (CC BY-SA 3.0)