Forskjell mellom forbruksvarer og kapitalvarer

Forbruksvarer vs Kapitalvarer

Det finnes to typer varer, nemlig forbruksvarer og kapitalvarer. Hvorfor denne dikotomi, kanskje du lurer på? Men da kan du sammenligne en maskin som produserer sjampo sachets med sachets selv som i sluttbrukeren brukes til sluttkunder? Selv om begge er varer, er de helt forskjellige i form og funksjon, er de ikke? Dette er ikke den eneste forskjellen mellom kapital og forbruksvarer som det ville være klart for deg etter å ha lest denne artikkelen.

Som navnet tilsier, er forbruksvarer varer som er ment for sluttbrukerne. Enten du kjøper en kald drikke, en pakke sigaretter eller en bærbar PC, vil de bli brukt av deg og dermed klassifiseres som forbruksvarer. Brød som du kjøper fra markedet er en forbruksvennlig, men den store ovnen som brukes av selskapet som produserer brød, er klassifisert som en god kapital. Forbruksvarer er således produkter som er kjøpt fra butikkene for personlig eller husholdningsbehov.

På den annen side er kapitalvarer varer som brukes til å produsere flere varer som skal brukes av sluttbrukere. Alle maskiner, utstyr, selv fabrikker som brukes til å produsere forbruksvarer, kommer under kategorien kapitalvarer. Kapitalvarer er ikke naturlige, og er menneskeskapte. Ordet kapital er nok til å formidle inntrykk av at disse er varer som er dyre, og krever en stor investering på den delen av selskapet som prøver å produsere forbruksvarer.

Biler og andre biler er forbruksvarer, men dumper er ikke klassifisert under forbruksvarer. Dette skyldes at de hovedsakelig brukes av byggefirmaer til å hale andre kjøretøy, og ikke av sluttbrukere.

Hva er forskjellen mellom forbruksvarer og kapitalvarer?

• Kapitalvarer er varer som brukes til å produsere flere forbruksvarer, mens forbruksvarer er varer beregnet til bruk av sluttbrukere.

• Man kjøper forbruksvarer fra butikkene for personlig, familie eller husholdningsbruk.

• Kapitalvarer er kjøpt av selskaper som ønsker å produsere forbruksvarer.

• Maskiner, verktøy, utstyr er eksempler på kapitalvarer, mens brød, smør, kalde drikker, TV, bærbare datamaskiner osv. (Faktisk alt som brukes av mennesker) er eksempler på forbruksvarer.