Forskjell mellom kommandoøkonomi og markedsøkonomi

Kommando Økonomi vs Markedsøkonomi

Økonomien kan ses som alt og alt knyttet til produksjon og forbruk av varer og tjenester i et land eller et område. Studievitenskapen som snakker om økonomien er økonomi. Hovedområdene i økonomi er mikroøkonomi og makroøkonomi. Det er hovedsakelig tre typer økonomi; nemlig markedsøkonomi, kommandoøkonomi og blandet økonomi. Den blandede økonomien er en kombinasjon av markedsøkonomi og kommandoøkonomi.

Markedsøkonomi

I markedsøkonomien bestemmes prisene på varer og tjenester i et gratis prissystem som angis av tilbud og etterspørsel av varene eller tjenestene. Med andre ord er det et fritt marked økonomisk system; det vil si at markedet er fritt til å bestemme prisene basert på etterspørsel og tilbud, og det er ingen forstyrrelser fra noen parti. Fri markedsøkonomi og fri bedriftsøkonomi er de andre navnene som refererer til markedsøkonomien.

Kommandoøkonomi

Kommandoøkonomi er et økonomisk system der landets regjering kontrollerer produksjonsfaktorene og tar alle beslutninger om bruk og om inntektsfordeling. Det er her regjeringsplanleggerne bestemmer hva de skal produsere, hvordan produsere og for hvem som skal produsere. Kommandoøkonomi er også kjent som planøkonomi. I denne økonomien har regjeringen eierskap til alle land, kapital og andre ressurser. Her bestemmer regjeringen hvordan man skal distribuere produksjonen som ble produsert blant befolkningen.

Hva er forskjellen mellom markedsøkonomi og kommandoøkonomi?

Både markedet og kommandoøkonomiene har en rekke funksjoner forskjellig fra en annen, men hovedårsaken til forskjellene er graden av regjeringens intervensjon, som varierer veldig mye. Det vil si at regjeringens intervensjon ligger i to ekstremer i de to økonomisystemene. I kommandoenes økonomi har regjeringen full inngripen, mens ingen eller liten regjering har innflytelse i markedsøkonomien.

I kommandosøkonomisystemet er beslutningsprosessen sentralisert, mens i markedsøkonomi gjøres beslutningsprosesser av flere individer; det vil si at beslutningsprosessen er desentralisert. Markedsøkonomien er en økonomi basert på arbeidsdeling, men det er ikke så i kommandoøkonomien. I markedsøkonomien er prisen på varer og tjenester satt av tilbud og etterspørsel, mens i kommandosøkonomien er prisene fastsatt av regjeringen. Valg av varer tilgjengelig for kunder er høyere under markedsøkonomisk system enn i kommandosøkonomisystemet.

I kommandoøkonomien eies land og andre ressurser av staten, mens markedsøkonomien innebærer at eierskap av land og ressurser er hos enkeltpersoner eller bedrifter.I kommandosøkonomien er fordeling av varer og tjenester bestemt av regjeringen, mens i markedsøkonomi er distribusjonen bestemt av bedrifter selv. I kommandoøkonomien bestemmer regjeringen mengden av produksjon, mens etterspørselen i markedsøkonomien bestemmer kvantiteten av produksjonen.