Forskjell mellom clearing og oppgjør

Clearing vs Settlement

Clearing og oppgjør er to viktige prosesser som utføres når transaksjoner i finansmarkeder utføres hvor en rekke Finansielle verdipapirer kan kjøpes og selges. Clearing og oppgjør tillater clearing selskaper å realisere eventuelle rettighetsforpliktelser, som er opprettet i forbindelse med verdipapirhandelen, og å gjøre ordninger slik at midlene og verdipapirene kan overføres nøyaktig på en rettidig, effektiv måte. Artikkelen forklarer klart hvordan hver av disse funksjonene faller i prosessen med verdipapirhandel, forklarer forholdet mellom de to prosessene og fremhever likheter og forskjeller mellom clearing og oppgjør.

Hva er Clearing?

Clearing er prosessen med å avgjøre krav på et sett av finansinstitusjoner mot krav fra andre finansinstitusjoner. Behandlingsprosessen skjer mellom den tid en handel utføres og en avgjørelse gjøres. Når en handel er utført eller fullført i et finansmarked, vil clearingbureauet bli varslet, hvem vil da utføre prosessen med å rydde transaksjonen. Clearing ligner bokføring, hvor clearinghuset oppdaterer databasene ved å matche kjøperen og selgeren av transaksjonen, og bekrefter dermed at begge parter er enige i handelsvilkårene. Deretter vil clearinghuset engasjere seg i en prosess kjent som netting. '

Siden et stort antall handler og transaksjoner skjer i finansmarkedene på en dag, bruker clearinghuset et automatisert system for å avregne kjøp og salg av ordrer, slik at bare noen få transaksjoner faktisk må bli avgjort. Når kjøperne og selgerne er samsvart og nettleses nøyaktig, vil clearinghuset informere partene i transaksjonen og gjøre ordninger for å overføre midlene til selgeren og verdipapirene til kjøperen.

Hva er Settling?

Oppgjør er det trinnet som kommer inn i prosessen med verdipapirinnkjøp. Ved oppgjør vil kjøperen fullføre sin side av transaksjonen ved å foreta de nødvendige utbetalingene til selgeren, og selgeren vil i sin tur overføre verdipapirene kjøpt til kjøperen. Avregning vil bli gjennomført når clearingselskapet overfører eierskap av verdipapirene til kjøperen og når midlene er overført til selgeren. Aksjer og obligasjoner avgjøres etter 3 dager fra datoen for utførelse; statlige verdipapirer, opsjoner og verdipapirer avgjøres en dag etter utførelsesdatoen og innskuddsbeviser blir vanligvis avgjort samme dag som utførelsen.

Hva er forskjellen mellom Clearing og Settlement?

Clearing og oppgjør er begge prosessene utført av et clearinghus i ferd med handel med verdipapirer. Det er viktig at et sterkt clearing- og oppgjørssystem er satt på plass for å opprettholde en jevn handel med verdipapirhandel i finansmarkedene. Clearing er den andre delen av prosessen som kommer etter utførelsen av handelen og før oppgjøret av transaksjonen. Clearing er hvor kjøpere og selgere matches og bekreftes, og transaksjoner er nettopp ned (sett med kjøp med salgstransaksjoner) slik at bare noen få transaksjoner faktisk må fullføres. Oppgjør er den siste etappen av prosessen der clearinghuset vil overføre eierskapet til verdipapirene kjøpt til kjøperen og overføre midler til betaling til selgeren.

Hovedfordelen ved clearing og oppgjørssystemet er transaksjonens sikkerhet. Siden prosessen utføres av et clearingfirma, kan kjøperne og selgerne sikre at levering av verdipapirer og midler vil skje på en rettidig og nøyaktig måte.

Sammendrag:

Clearing vs Settlement

• Clearing og oppgjør er to viktige prosesser som utføres ved gjennomføring av transaksjoner i finansmarkeder hvor en rekke finansielle verdipapirer kan kjøpes og selges.

• Det er viktig at det etableres et sterkt clearing- og oppgjørssystem for å opprettholde en jevn handel med verdipapirhandel innenfor finansmarkedene.

• Clearing er prosessen med å avgjøre fordringer fra ett sett av finansinstitusjoner mot krav fra andre finansinstitusjoner.

• Clearing ligner bokføring, hvor clearinghuset oppdaterer databasene ved å matche kjøperen og selgeren av transaksjonen, og bekrefter at begge parter er enige i handelsvilkårene.

• Ved oppgjør fullfører kjøperen sin side av transaksjonen ved å foreta nødvendige utbetalinger til selger og selger, i sin tur overføre verdipapirene kjøpt til kjøperen.