Forskjell mellom kardinal og ordinær verktøy

Kardinal vs Ordinal Utility

Utility refererer til tilfredsheten som en forbruker oppnår ved kjøp og bruk av varer og tjenester. Ifølge økonomi er det to teorier som er i stand til å måle tilfredsheten til enkeltpersoner. Disse er kardinalverktøysteorien og ordinalverktøysteorien. Det er en rekke forskjeller mellom de to i metodene de bruker til å måle forbrukertilfredsheten. Artikkelen som følger gir en klar forklaring på hver type teori og fremhever hovedforskjellene mellom kardinalverktøy og ordinært verktøy.

Cardinal Utility

Kardinal verktøyet sier at tilfredsheten forbrukeren kommer fra forbruk av varer og tjenester, kan måles med tall. Kardinal verktøyet måles i forhold til utils (enhetene på en skala av nytte eller tilfredshet). I henhold til kardinalutnyttelsen vil varene og tjenestene som er i stand til å oppnå høyere tilfredshet til kunden, bli tildelt høyere utils og varer som gir lavere tilfredsstillelse vil bli tildelt lavere utils. Kardinal verktøy er en kvantitativ metode som brukes til å måle forbrukertilfredshet.

Ordinal Utility

Ordinal verktøyet sier at tilfredshet forbrukeren kommer fra forbruket av varer og tjenester, kan ikke måles i tall. Ordinært verktøy bruker heller et rangeringssystem der en rangering er gitt til tilfredsheten som er avledet av forbruk. Ifølge ordinært verktøy vil varene og tjenestene som gir kunden et høyere nivå av tilfredshet bli tildelt høyere rang og motsatt for varer og tjenester som gir lavere nivå av tilfredshet. Varene som tilbyr det høyeste nivået av tilfredsstillelse i forbruk vil bli gitt den høyeste rangen. Ordinært verktøy er en kvalitativ metode som brukes til å måle forbrukertilfredshet.

Hva er forskjellen mellom Cardinal og Ordinal Utility?

Kardinal og ordinært bruk er teorier som brukes til å forklare tilfredsstillelsesnivåene som en forbruker kommer fra forbruket av varer og tjenester. Det er en rekke forskjeller mellom metodene som enten måler forbrukstilfredshet. Mens kardinalverktøy er et kvantitativt mål, er ordinært verktøy et kvalitativt tiltak. Ved hjelp av kardinalverktøy kan en kunde tildele et nummer til et produkt som ved forbruk var i stand til å tilfredsstille deres behov.Ved hjelp av ordinært verktøy kan en kunde rangere produktene i henhold til tilfredshetsnivået som ble avledet. Videre er det antatt at forbrukerne får tilfredsstillelse gjennom forbruk av en god om gangen. I ordinært bruk antas det imidlertid at en forbruker kan få tilfredsstillelse fra forbruket av en kombinasjon av varer og tjenester, som deretter vil bli rangert etter preferanse.

Sammendrag:

Kardinal vs Ordinal Utility

• Utility refererer til tilfredsheten som en forbruker oppnår ved kjøp og bruk av varer og tjenester. Ifølge økonomi er det to teorier som er i stand til å måle tilfredsheten til enkeltpersoner. Disse er kardinalverktøysteorien og ordinalverktøysteorien.

• Kardinalutnyttelse sier at tilfredsstillingen som forbrukeren kommer fra ved å konsumere varer og tjenester, kan måles med tall.

• Ordinært bruksområde sier at tilfredsheten som forbrukeren kommer fra forbruket av varer og tjenester, ikke kan måles i tall. Ordinært verktøy bruker heller et rangeringssystem der en rangering er gitt til tilfredsheten som er avledet av forbruk.

• Kardinalverktøy er et kvantitativt mål, men ordinært verktøy er et kvalitativt mål.

• Ved kardinal bruk er det antatt at forbrukerne får tilfredsstillelse gjennom forbruk av en god om gangen. I ordinært bruk antas det imidlertid at en forbruker kan få tilfredsstillelse fra forbruket av en kombinasjon av varer og tjenester, som deretter vil bli rangert etter preferanse.