Forskjell mellom allokering og fordeling

Allokering vs Fordeling

Allokering og fordeling er metoder som brukes til å tildele ulike kostnader til sine respektive kostnadssteder. Allokering kan bare brukes når hele utgiften er direkte relatert til en avdeling, og fordelingen brukes når andelene av utgiften kommer fra en rekke ulike avdelinger. Artikkelen gir en klar forklaring av disse vilkårene med eksempler og peker på hvordan disse metodene for tildeling av kostnader er forskjellige for hverandre.

Hva er allokering?

Kostnadstildeling skjer når kostnader og kostnader belastes direkte på kostnadsstedet. For eksempel blir kostnaden for direkte arbeidskraft (for eksempel arbeidskostnad per produsert enhet) direkte tilordnet det spesifikke kostnadsstedet som i dette tilfellet vil være et kostnadssted knyttet til fremstilling av varer. Et annet eksempel ville være at hvis en klimaanlegg brukes separat av en avdeling, vil hele kostnaden for å bruke klimaanlegget bli tildelt den aktuelle avdelingen. Det er en rekke forhold som må oppfylles for at en overhead skal tildeles. Disse betingelsene er at utgiften må ha vært forårsaket av kostnadsstedet og det spesifikke beløpet for utgiften eller overhead burde være kjent.

Allokering av overhead / utgifter er mer spesifikk, og nøyaktige kostnadsbeløp kan belastes direkte til hvert kostnadssted. Imidlertid kan kostnader som lønn til ledende ansatte som har ansvaret for tilsyn med alle avdelinger, ikke tildeles en avdeling, og derfor må en annen metode brukes til å distribuere slike kostnader.

Hva er fordelingen?

Kostnadsfordeling skjer når en bestemt kostnad ikke kan identifiseres direkte med et bestemt kostnadssted. Eventuelle kostnader som ikke tilhører en avdeling og deles av en rekke avdelinger, fordeles mellom disse avdelingene ved hjelp av fordeling. Tar det forrige eksempelet på lederens lønn, slik som kostnadene må fordeles avhengig av et rettferdig kriterium. Dette kan være noe som prosentandelen av lederens tid tatt opp i hver enkelt avdeling. Andre kostnader som krever fordeling inkluderer eiendomsleie, vann- og bruksregninger, generell administrasjonslønn mv. Utgifter som leie, vann og verktøy kan fordeles ganske enkelt mellom avdelinger ved hjelp av grunnlag som kvadratmeter per avdeling.

Hva er forskjellen mellom allokering og fordeling?

Allokering og fordeling er metoder som brukes til å dele opp kostnadene mellom ulike kostnadssteder, avhengig av hvilken avdeling eller kostnadssentral hver kostnad eller deler av hver kostnad tilhører.Den store forskjellen mellom allokerings- og fordelingsmetoder er at allokering brukes når overhead kan være direkte knyttet til en avdeling og kostnadssenter, og fordelingen brukes når overhead oppstår fra en rekke avdelinger.

Ved tildeling vil hele beløpet av kostnaden bli allokert til en avdeling, og i fordelingsforhold vil kostnadene fordeles mellom de respektive kostnadsstedene. Allokering er mye enklere og enklere å gjøre da kostnadene vil være direkte knyttet til ett kostnadssenter. Fordeling kan imidlertid være ganske vanskelig som prosentandel av kostnaden som må tilordnes hver avdeling, kan være vanskelig å bestemme.

Sammendrag:

Fordeling vs Fordeling

• Allokering og fordeling er metoder som brukes til å dele opp kostnader mellom ulike kostnadssteder, avhengig av hvilken avdeling eller kostnadssentral hver kostnad eller deler av hver kostnad tilhører.

• Kostnadsfordeling oppstår når kostnader og kostnader belastes direkte til kostnadsstedet.

• Kostnadsfordeling skjer når en bestemt kostnad ikke kan identifiseres direkte med et bestemt kostnadssted.