Forskjell mellom reklame og publisitet

Reklame mot reklame

Reklame og publisitet er to svært viktige verktøy i bedriftens hender for å gi ut et ord om sine produkter og tjenester. Begge er vant til å skape bevissthet om selskapet og dets produkter på en positiv måte. Imidlertid er de to verktøyene svært forskjellige fra hverandre på mange måter som vil bli snakket om i denne artikkelen. Å ikke vite disse forskjellene eller forsøke å utrydde forskjellene mellom de to konseptene kan føre til mye spild av tid og penger. Begge verktøyene er ekstremt viktige, og en heftig blanding av de to er det som kreves for å skape den ønskede effekten.

Reklame

Bruk av massemedier for å forbli i kontakt med de tiltenkte målgruppene er hva som annonserer alt om. Reklame krever kjøp av tidsluker til luftmeldinger eller reklame om selskapet eller dets produkter på elektroniske medier, mens annonsering i reklame er å kjøpe plass for å bli publisert. Reklame er et viktig verktøy for markedsføring av et selskap og dets produkter. Siden annonsering krever å bruke penger til å kjøpe tidsluker og mellomrom, ser et selskap på at programmet eller bladet det bruker, blir sett eller lest av de tiltenkte målgruppene, eller i det minste har en slags rekkevidde som vil ta selskapets produkter til maksimalt antall potensielle kunder.

Enten du bruker aviser, radio, TV eller internett for annonsering, må du betale for innholdet du vil at publikum skal se eller lese. En annonsør har kontroll over hvor han vil at innholdet skal plasseres i en avis, selv om han betaler mer eller mindre avhengig av størrelsen og sidenummeret i en avis også. Han har også kontroll over innholdet. En egenskap for annonsering som mange ikke er klar over er at noen mennesker er mistenkelige for det sponsede innholdet og ikke stole på informasjonen.

Publisitet

Publisitet er et godt verktøy for markedsføring av et selskap eller dets produkter. Det er et av verktøyene for å skape positiv bevissthet om et selskap. Det er et verktøy som koster mindre, men har stor innflytelse på det tiltenkte publikum. Det kalles også mediaforbindelser av noen publisister, da det er en metode for å overbevise journalister og utgivere om at et bestemt produkt eller en tjeneste er nyhetsvennlig. Når media velger et selskap, produkt, tjeneste eller en hendelse og sier eller beskriver det på egenhånd, blir det referert til som publisitet. Media anser det som en oppgave å informere offentligheten om ting og hendelser mens selskapet eller produktet får gratis dekning i røverkjøp.

Det er imidlertid ingen kontroll over publisitetssøkeren om innholdet av publisitet, med mindre publisitetssøkeren benytter PR-tjenestemenn til å imponere media og for å undertrykke negativ dekning. På den annen side er det dumt å forvente at hver nyhetsartikkel eller artikkel skal være et resultat av mediafunnshistorier. Mye av det som er utgitt i magasiner og aviser og telecast på radio og TV, er et resultat av overbevisende av medieledere om nyhetsverdigheten til bedrifter og produkter. Offentliggjøring er således gratis innhold om et selskap eller en person som vises i trykte eller elektroniske medier uten at selskapet eller den enkelte betaler for det.

Hva er forskjellen mellom reklame og publisitet?

• Annonsering og publisitet er to forskjellige verktøy for å markedsføre et selskap, produkt eller individ.

• Annonsering er betalt form for markedsføring mens publisitet er et gratis verktøy for markedsføring eller markedsføring.

• Reklame er en kontrollert form for kampanje hvor annonsøren kontrollerer innholdet og tidsluke hvis kommersiell er ment for radio eller TV.

• Reklame ses noen ganger ikke som pålitelig, og mange blir mistenkelige når de vet at artikkelen eller programmet er sponset.

• Publisitet er avhengig av medieforbindelser, og gode medierelasjoner kan bidra til å undertrykke negativ informasjon om et selskap eller et produkt.