Forskjell mellom betalbar og kundefordring

Kontoer Betalbar mot Kundefordringer

Leverandørgjeld og fordringer er to viktige faktorer i beslutningskapitalen av arbeidskapital, og derfor er det verdifullt å vite forskjellen mellom leverandørgjeld og kundefordringer. Hver forretningsorganisasjon handler vanligvis om mange kredittransaksjoner i sine daglige aktiviteter. Som et resultat av disse kredittransaksjonene skjer kontoer og fordringer. Både, forpliktelser og fordringer, er balanseposter, så beregnet som ved en bestemt dato, ikke for en bestemt periode. Stor forskjell mellom leverandørgjeld og fordringer er at kundefordringer eksisterer som følge av kredittalg og det er det totale beløpet som forbrukerne må betale for virksomheten. Tvert imot eksisterer leverandørgjeld som følge av kredittkjøp, og det er det totale beløpet som organisasjonen betaler til eksterne leverandører. Både kundefordringer og leverandørgjeld korrelerer med kontantstrømmen i en organisasjon; Dermed er de identifisert som viktige i beslutningsprosesser knyttet til arbeidskapital.

Hva er kundefordringer?

Kundefordringer er det totale beløpet som kunden skylder til en bedriftsorganisasjon som følge av salg av varer eller tjenester på kredittbasis. Derfor har organisasjonen rett til å samle dette beløpet fra sine kunder i en avtalt fremtidig periode, kjent som et aktiv i virksomheten. Det er rapportert under omløpsmidler i balanse.

Hva er kontoer som kan betales?

Leverandørgjeld er det totale beløpet som virksomhetsorganisasjonen skylder sine leverandører som følge av innkjøp av varer eller tjenester på kredittbasis. Derfor er organisasjonen ansvarlig og juridisk begrenset til å betale det beløpet til leverandørene i en forutbestemt fremtidig tid, dermed identifisert som en forpliktelse for virksomheten. Det er rapportert under kortsiktig gjeld i balanse.

Likheter mellom betalbare og kundefordringer

• Begge kundefordringer skal betales regnskapsføres i balansen i de endelige regnskapene.

• Begge påvirker kontantstrømmen i bedriftsorganisasjonen og bidrar derfor til å styre en virksomhets økonomiske stilling.

• Begge beregningene brukes til å gjøre beslutningsprosesser av ledelsen

Hva er forskjellen mellom Kontoer som kan betales og mottas?

• Kundefordringer er en kortsiktig (nåværende) eiendel; Kortsiktig gjeldsforpliktelse.

• Kundefordringer finner sted som følge av kreditt salg og leverandørgjeld skjer som følge av kredittkjøp.

• Kundefordringer er beløpet som skal innbetales av organisasjonen, og leverandørgjeld skal betales av organisasjonen til eksterne leverandører.

• Kundefordringer fører til å generere fremtidige kontantstrømmer til organisasjonen, men leverandørgjeld fører til fremtidige kontantstrømmer fra organisasjonen.

• Kundefordringer er bokført i kundefordringer (debitorer) underledende mens leverandørgjeld er registrert i deltakeren (kreditorer).

Leverandørgjeld og fordringer er to nøkkelregnskapsbetingelser som bestemmes av kredittalg og kredittkjøp. Bedriftsorganisasjonen som selger sine varer til kunder på kredittbasis har rett til å samle de respektive beløpene fra kundene, som er kjent som kundefordringer, en eiendel. På den annen side har forretningsorganisasjonen som kjøper varer og tjenester, inkludert råmateriale, ansvaret for å betale det beløpet til leverandøren, som er kjent som leverandørgjeld, et ansvar for virksomheten.

Videre lesing:

  1. Forskjellen mellom konto betales og notering betales