Forskjell mellom sveising og lodding

Sveising mot lodding

Sveising og lodding er to typer prosesser som brukes til å bli med i ulike metalldeler. Disse to metodene brukes også til å fikse eller delta i ødelagte deler eller for å fylle hullene i metaller. Selv om disse to prosessene har samme bruk, har de forskjellige mekanismer. De har forskjeller i bruk av temperatur og smelting av fyllstoffer og grunnmetaller.

Sveising brukes til å forbinde metallbiter samt termoplast. Dette er en prosess hvorved både grunnmetallet og fyllmaterialet smelter, og hver danner et smeltet materiale eller et sveisepunkt. Dette sveisebassenget stivner for å gjøre en sterk ledd. I motsetning til sveising smelter bare fyllmaterialet i loddemetoden. Fyllemetallet smelter i mellom delene som må slås sammen. Fuktingen som dannes mellom leddene blir størknet og gir felles mer styrke. Så vi kan konkludere med at sveisingen smelter i basen og fyllmaterialet, og lodding smelter bare fyllemetallet.

Lodding ligner på lodding. Ved lodding må delene av de to metaller som skal slås være fri for oksider. Ved sveising må metallene som skal slås sammen ikke oppvarmes til smeltepunkter, men bare fyllmaterialet oppvarmes like over smeltepunktet.

En forskjell som kan ses mellom lodding og sveising er i temperaturene. Ved sveising er det behov for høye temperaturer. Men ved lodding er temperaturen litt lavere enn temperaturen som brukes ved sveising.

Sammendrag:

1. Sveising og lodding er to typer prosesser som brukes til å bli med i forskjellige metalldeler, fikse brutte deler og fylle hullene i metaller.
2. Sveising er en prosess hvorved både grunnmetallet og fyllmaterialet smelter, og hver danner et smeltet materiale eller et sveisebasseng. Dette sveisebassenget stivner for å gjøre en sterk ledd.
3. Lodding ligner på lodding. Fyllemetallet smelter i mellom delene som må slås sammen. Fuktingen som dannes mellom leddene blir størknet og gir felles mer styrke.
4. Ved sveising må metallene som skal slås sammen ikke oppvarmes til smeltepunkter, men bare fyllmaterialet oppvarmes like over smeltepunktet.
5. Ved sveising er det behov for høye temperaturer. Men ved lodding er temperaturen litt lavere enn temperaturen som brukes ved sveising.