Forskjell mellom Unicasting og Multicasting

Unicasting vs Multicasting

I datanettverk refererer unicast til overføring av informasjon fra en avsender til en en mottaker. Så unicasting innebærer bare to noder i et nettverk. Den enkle mottakeren i unicasting er identifisert av en unik adresse. På den annen side refererer Multicasting til overføring av informasjon i en enkelt overføring til en gruppe mottakere. Multicasting er vanligvis implementert som IP (Internet Protocol) Multicasting.

Hva er Unicasting?

Når det gjelder datanettverk, refererer unicasting til overføring av informasjon fra en enkelt avsender til en enkelt mottaker. Unicasting bruker sessionsbaserte IP-leveringsprotokoller som TCP og User Datagram Protocol (UDP). Ved unicasting kobler hver mottaker eller klient til serveren som bruker ekstra båndbredde. Klienten har et direkte forhold til serveren. For eksempel, vurder en situasjon der du ber om nettadressen // www. cnn. com fra datamaskinen din. Denne forespørselen bør bare mottas av CNN-serveren, ellers vil nettverket bli fylt med uønskede forespørsler sendt til andre datamaskiner i nettverket. Derfor er unicast-overføring viktig for nettverk og støttes av Ethernet- og IP-nettverk. Noen eksempler på unicast-overføringer er http, smtp, telnet, ssh og pop3. Unicasting brukes når en privat eller unik ressurs blir forespurt av en klient. Men unicasting er ikke egnet når overføring av informasjon til mange kunder siden avsenderen må foreta separate forbindelser med hver mottaker. Dette vil forbruke databehandling ressurser i avsenderen og vil forbruke en stor båndbredde i nettverket.

Hva er Multicasting?

Som nevnt tidligere refererer multicasting til overføring av informasjon til en gruppe mottakere i en enkelt overføring. I multicasting er kilden nødvendig for å overføre en datapakke kun én gang. Nodene i nettverket, for eksempel rutere, lager de nødvendige kopier av den overførte datapakken, slik at den kan mottas av flere mottakere. Mellomruterne sender pakkene til mottakere som har registrert seg med dem som viser interesse for å motta data fra den bestemte avsenderen. IP multicasting er en av de mest brukte multicasting-implementasjonene. Videre trenger kilden ikke å kjenne adressene til mottakerne at den skal multicast, og det er ikke noe direkte forhold mellom avsenderen og mottakerne. Multicasting er ikke egnet for masse dataoverføring og ikke generelt brukt i stor skala på internett siden bare små deler av Internett er multicast-aktivert.

Hva er forskjellen mellom Unicasting og Multicasting?

Hovedforskjellen mellom unicasting og multicasting handler om hvordan de kommuniserer med mottakeren. Ved unicasting blir informasjon overført til en enkelt mottaker av en enkelt avsender og mottakeren har et direkte forhold til avsenderen. I multicasting sendes informasjon til flere mottakere i en enkelt overføring, og det er ikke noe direkte forhold mellom avsendere og mottakere. Unicasting brukes når en privat ressurs blir forespurt av en klient, og den er ikke egnet til å overføre informasjon til mange kunder siden den vil forbruke en stor båndbredde av nettverket. På den annen side gjør ikke multicasting direkte forbindelser med mottakerne, og bruker derfor ikke nettverksbåndbredde som unicasting.