Forskjell mellom NCAA og NAIA

> NCAA vs NAIA

National College of Athletic Association, eller NCAA, og National Association of Intercollegiate Athletics, eller NAIA, er to forskjellige foreninger som relaterer seg til atelier i universiteter.

NCAA er en større forening, og representerer de store universitetene og høyskolene i USA og Canada. Det er en semi frivillig organisasjon. I motsetning til NCAA er NAIA en mindre tilknytning som representerer små universiteter og høyskoler i USA.

Når de vurderer sin historie, er National Collegiate Athletic Association mye eldre enn National Association of Intercollegiate Athletics. NCAAs forgjenger er USAs Intercollegiate Athletic Association, som ble dannet i 1906. Denne foreningen ble senere NCAA i 1910. NAIAs forgjenger er National Association of Intercollegiate Basketball, som ble etablert i 1937. Det var i 1952 at denne foreningen ble forvandlet til NAIA.

Mens hovedkvarteret for National Collegiate Athletic Association ligger i Indianapolis, Indiana, ligger National Association of Intercollegiate Athletics i Kansas City, Missouri.

Når man sammenligner medlemskapene sine, har NCAA et større medlemskap enn NAIA.

Man kan også komme på tvers av forskjeller i mesterskapet som begge foreningene driver. National Collegiate Athletic Association utfører 87 nasjonale mesterskap i året, som inkluderer 40 mennmesterskap, 44 kvinner mesterskap og tre coed mesterskap. På den annen side har National Association of Intercollegiate Athletics 23 mesterskap om året, hvorav 12 er for menn.

En annen forskjell som kan ses er at rekrutteringsprosessen til NAIC har færre restriksjoner enn NCAAs. Dessuten har NAIA ikke så komplekse regler som NCAA. Hvor NCAA er delt inn i tre divisjoner, har NAIA ingen divisjoner.

Sammendrag:

1. NCAA er en større forening og representerer de store universitetene og høyskolene i USA og Canada. På den annen side er NAIA en mindre tilknytning som representerer små universiteter og høyskoler i USA.

2. National Collegiate Athletic Association er mye eldre enn National Association of Intercollegiate Athletics.

3. NCAA gjennomfører 87 nasjonale mesterskap hvert år. På contraray har NAIA bare 23 mesterskap i året.

4. I motsetning til NCAA har NAIA ikke svært komplekse regler.

5. Hvor NCAA er delt inn i tre divisjoner, har NAIA ingen divisjoner.

6. Når de sammenligner medlemskapene deres, har NCAA et større medlemskap enn NAIA.