Forskjell mellom ansattes engasjement og ansattes deltakelse

Ansattes engasjement mot ansattes deltakelse

Å vite forskjellen mellom medarbeiderens medvirkning og medarbeidernes deltakelse blir viktig da de er to viktige begreper knyttet til menneskelig ressursforvaltning i organisasjoner og ser ut til å være like i betydningen, men de er det ikke. Medarbeiderens engasjement uttrykker nivået av medarbeiderbidrag til organisasjonen. Medarbeiderdeltakelse er en mulighet til de ansatte, for å delta i beslutningsprosessen. I denne artikkelen analyseres forskjellen mellom ansattes engasjement og medarbeiderdeltakelse i detalj.

Hva er medarbeiderens engasjement?

Medarbeiderens engasjement er et slags ansvar for arbeidsgiveren for å gi ansatte mulighet til å bli involvert i aktivitetene som utføres i organisasjonen. Organisasjonsmessig suksess er tungt avhengig av nivået på de ansattees bidrag. Menneskelige ressurser anses som en viktig ressurs for enhver organisasjon som de er drivkraften i å nå mål.

I de fleste organisasjoner er ansatte tildelt med spesifikke oppgaver som skal utføres innen en angitt tidsramme. Vanligvis vurderes medarbeiderbidraget årlig eller to ganger i året ved å gjennomføre ytelsesvurderinger av human resource management.

Hva er medarbeiders deltagelse?

Medarbeiderdeltakelse er prosessen med å gi mulighet for de ansatte til å delta i beslutningsprosessen, og det er en del av prosessen med empowerment på arbeidsplassen. Derfor oppfordres de enkelte ansatte til å ta ansvar for å gjennomføre bestemte aktiviteter for å møte kundenes krav. Det er en slags motivasjonsteknikk som ledelsen bruker for å oppmuntre sine ansatte, og for å få maksimalt bidrag til organisatorisk suksess.

Medarbeiderdeltakelse kan også henvises som en slags mulighet til ansatte til å uttrykke sine ideer. I mellomtiden forventer ledelsen og verdsetter sine synspunkter i å ta avgjørende beslutninger på vegne av organisasjonen.

Følgende eksempler brukes til å illustrere mer om oppgavene de er involvert i.

• Gi muligheter til å jobbe i prosjektgrupper eller kvalitetssirkler der oppgaver delegeres blant lagmedlemmene.

• Bruk av forslagssystemer, der ansatte får kanaler for å foreslå nye ideer for ledere i organisasjonen.

• Konsultasjonsøvelser og møter hvor ansatte blir oppfordret til å dele ideer.

• Delegering av ansvar innen organisasjonen, hvor ansatte får myndighet og ansvar for å håndtere kunder daglig.

Hva er forskjellen mellom ansattes engasjement og medarbeiderdeltakelse?

• Medarbeiderdeltakelse er en mulighet for at medarbeiderne skal delta i beslutningsprosessen, og medarbeiderne er en prosess for å få medarbeiders bidrag til ulike aktiviteter.

• I medarbeiderens deltakelse er medarbeiderens ideer og holdninger opptatt av beslutningsprosessen. Ved medarbeiderens engasjement blir alle medarbeidernes bidrag samlet for å oppnå et bestemt mål på vegne av organisasjonen.

• Medarbeiderens engasjement er en en-mot-en tilnærming mellom medarbeider og ledelse når oppgavene tildeles av overordnede eller ledelsen. Medarbeiderdeltakelse, ansattes ideer og holdninger forventes og verdsettes av ledelsen i å ta avgjørende beslutninger på vegne av organisasjonen.