Forskjell mellom økonomi og økonomi

Økonomi vs Finans

Ordene økonomi og finans synes mer eller mindre at de formidler en lignende betydning. I næringslivet brukes ofte teorier om økonomi og økonomi i viktige beslutninger. På fagområdet har økonomi og økonomi sin egen identitet. I denne artikkelen vil vi prøve å forstå forskjellene mellom økonomi og økonomi.

Økonomi

Kunnskapsbransjen som angår produksjon, forbruk og overføring av formue er kjent som økonomi. Det vil si at det analyserer hvordan de knappe ressursene tildeles av forsynings- og etterspørselsstyrker. Økonomi kan i stor grad deles inn i mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomien analyserer oppførsel av enkeltpersoner og bedrifter. Den fokuserer mer på hvordan beslutningsprosessen foregår i enkelte økonomiske enheter. Teorien om etterspørsel, firmateori og etterspørsel etter arbeid er noen av hovedtemaene som drøftes mer detaljert under mikroøkonomi. Makroøkonomi omhandler bredere begreper som arbeidsledighet, inflasjon og regjeringens politikk.

Finans

Finans betyr styring av den store mengden penger. Fondets ledelse dreier seg om samtrafikk mellom tid, risiko og penger. Privat økonomi, offentlig finansiering og forretningsfinansiering er de viktigste tre områdene av økonomi. Privat økonomi omhandler inntektene til en person eller en familie. Det er også kjent som personlig økonomi. Offentlig finansiering fokuserer mer på økonomisk aktivitet i et land (eller regjeringen). Det er også kjent som statsfinansiering. Bedriftsfinansiering refererer til økonomiske beslutninger av bedrifter. Bedriftsfinansiering er også kjent som corporate finance. Finans kan ses som et under sett av økonomi. Finansforvaltning forsøker å identifisere hvordan et selskap kan finansiere sin virksomhet slik at den vil kunne finne den mulige blandingen av gjeld og egenkapital som reduserer kapitalkostnaden.

Hva er forskjellen mellom økonomi og finans?

- Selv om økonomi og økonomi er nært forbundet, har de noen unike egenskaper som skiller seg fra hverandre.

- Finans er fondsledelse, mens økonomi er samfunnsvitenskap.

- Økonomiske avtaler med optmisasjon av de knappe ressursene, mens økonomi fokuserer mer på velstandsmaksimering for interessentene.

- Finans fokuserer mer på tidsverdien av penger, mens økonomien fokuserer på pengerverdi av tid.

- Finans kan ses som et under sett av økonomi.

- Mastering av prinsippene for økonomi vil skape økonom, mens mestring av finansleder vil skape finansanalytiker.

- Økonomisk er mer teoretisk emne, mens økonomistyring er mer på tall.