Forskjell mellom plikt og skatt

Duty vs Tax

Enhver regjering har mange oppgaver å oppfylle for utviklingen av landet og dets folk. For dette trenger det ressurser og disse ressursene kommer fra ulike kilder som skatter og plikter. Dermed er avgifter og skatt to viktige inntektskilder for regjeringen. Både skatt og plikt er ikke frivillige bidrag, men det er nok penger til å støtte en regjeringes funksjon. Innsamlede penger gjennom plikt og skatt brukes av regjeringene til ulike formål som utgifter knyttet til opprettholdelse av lov og orden, offentlige arbeider som veier og broer, sykehus og skoler, offentlig transport, pensjon, sosiale fordeler for folket, betalende lønn til statlige ansatte og nasjonens sikkerhet.

Plikt

Plikt er en type skatt som belastes på varer importert fra et annet land. Det er også pålagt varer som produseres i landet, for eksempel punktafgift. Ordplikten brukes mest for varer som kundeservice, importavgift, forbruksavgift og så videre. Told er kun pålagt varer og ikke på enkeltpersoner. Det vanligste eksemplet på plikt er skatter og avgifter som er en indirekte skatt på varer som er kjøpt fra utlandet, og kjøperen må betale skatt på dem når de kommer inn i landet. På samme måte blir plikt som pålegges for varer som går ut av landet, kalt eksporttoll.

Skatt

Skatter belastes av en stat for å oppfylle sine forpliktelser overfor borgerne. De er ryggrad av alle inntekter som genereres av enhver regjering. Dermed kommer pengene som regjeringen har samlet fra den private sektoren til å omfatte skatter som inkluderer plikter. Skatt er obligatorisk og ikke ufrivillig, noe som betyr at en person straffes ved lov dersom han ikke betaler sin skatt.

Skatter kan være direkte eller indirekte som inntektsskatt som er en direkte skatt og mva som er en indirekte skatt. Uavhengig av arten av beskatning, blir de innsamlede penger brukt av regjeringen til fire hovedformål eller de fire Rs

Inntekter

Regjeringen genererer inntekten gjennom skatt til å bruke på veier, broer, hær, skoler, sykehus, lovlig system, lønn, pensjoner og lov og orden.

Omfordeling

Dette gjelder sosialteknikk som betyr å ta penger fra rike deler av befolkningen og distribuere mellom svakere seksjoner.

Re-pricing

Dette er gjort for å motvirke bruk av visse varer som tobakk og alkohol.

Representasjon

Dette refererer til regjeringens ansvar over for sine borgere.

Forskjeller mellom plikt og skatt

- Både plikt og skatt er inntektene generert av en regjering for effektiv drift.Plikt i bredere vilkår er bare en slags skatt. Men det er forskjeller mellom de to enhetene.

- Toll er kun pålagt varer, mens skatt er pålagt både varer og personer.

- Skatt er et begrep som gjelder inntekt som eiendomsskatt, formuesskatt, inntektsskatt mv. Mens plikt bare brukes i form av varer som toll og avgifter.

- Plikt er vanligvis en skatt som er pålagt å gå ut eller komme inn i et land. Pliktene blir noen ganger referert til som grenseavgifter.

- Høyere oppgaver er pålagt enkelte produktkategorier for å hindre folk i å bruke dem. Skatter er for det meste progressive i naturen.