Forskjell mellom internasjonal og internasjonal virksomhet

Innenriks mot internasjonal virksomhet Handel er kjøp og salg av varer og tjenester. Handel kan skje innenlands eller internasjonalt. I dagens moderne verden handler selskaper generelt om lokale og internasjonale markeder for å øke markedsstørrelsen som produkter og tjenester kan tilbys. Lokale bedrifter etablerer også grener, produksjonsanlegg, franchiseforretninger etc. i utlandet for å gjøre fordeler med billig arbeidskraft, materialer, lave kostnader og andre markedsmuligheter. Artikkelen som følger tydelig forklarer begrepet innenrikshandel og internasjonal handel og fremhever fordeler, ulemper, likheter og forskjeller.

Nasjonal virksomhet

Nasjonal handel er salg av varer og tjenester i et land. I dette tilfellet kan handel bare skje innenfor landets territorium; Derfor må både kjøperen og selgeren være bosatt i landet for å bli en innenrikshandel. I den tidlige historien var handler rent innenlands før transportveiene åpnet seg og folk var i stand til å transportere varer over geografiske områder. I dag handler flertallet av land både innenlandske og internasjonale markeder med sikte på å oppnå økonomisk vekst, maksimere produksjon, valuta, etc.

Det er en rekke fordeler med innenriks handel; Transaksjonskostnadene er mye mindre siden det ikke er noen barrierer for innenriks handel med hensyn til tariffer, avgifter, skatter mv. Tiden for varer som skal produseres og selges er mindre og derfor vil produktene nå markedet i løpet av kortere tid av tiden. Transportkostnadene er også lavere da varer ikke må transporteres over land. Innenrikshandel er også gunstig for innenlandske produsenter og oppfordrer utviklingen av små og mellomstore bedrifter. Imidlertid vil strengt innenriks handel tilby kunder med færre varevarianter, og den potensielle markedsstørrelsen for selgere vil være mye mindre enn om de solgte produkter over landegrensene.

Internasjonal virksomhet

Internasjonal handel er salg av varer og tjenester over hele landet. Et eksempel fra tidligere dager er Silkeveien mellom Europa og Asia, hvor asiatiske silke og krydder ble solgt til europeerne som igjen solgte våpen og teknologi til Asia. Internasjonal handel gir et større potensial for økonomisk vekst og kan resultere i et større bruttonasjonalprodukt.I tillegg til produkter handles også tjenester over grenser som konsulenttjenester, call center, kundeservice mv. Handelspapirer og valutaer i utenlandske markeder er også en del av internasjonal handel. Enkeltpersoner og selskaper handler i utenlandske penge- og kapitalmarkeder med sikte på å gjøre større overskudd. Internasjonal handel inkluderer også utenlandske investeringer, lisensiering, franchising etc.

Det er imidlertid en rekke restriksjoner som gjelder for enhver form for internasjonal handel. Tariffer, kvoter, embargoer og plikter kan påvirke volumet av handel utført over landegrensene, og restriksjoner på kapitaloverføringer, profittutland, transaksjonsskatter mv kan påvirke utenlandsk kapital og valuta-transaksjoner.

Hva er forskjellen mellom internasjonal og internasjonal virksomhet?

Innenrikshandel og internasjonal handel er begge like viktige for økonomisk utvikling, BNP, redusert arbeidsledighet, investering, ekspansjon mv. Internasjonal handel er handel som skjer i et land mens internasjonal handel skjer over landegrensene. Det er ingen restriksjoner for innenriks handel i forhold til internasjonal handel der det er en rekke restriksjoner som skatter, avgifter, plikter, kapitalkontroll, valutakontroll etc. Utvikling av innenriks handel kan være til nytte for lokale produsenter og kan bidra til å redusere arbeidsledigheten nivåer. Utvikling av internasjonal handel kan være gunstig for forbrukerne når det gjelder bedre variasjon; til produsenter når det gjelder mer markedspotensial, og for den generelle økonomiske veksten og utviklingen av landet. Innenrikshandel og internasjonal handel er begge like viktige for økonomisk utvikling, BNP, reduksjon av ledighet, investeringer, ekspansjon mv.

• Innenrikshandel er salg av varer og tjenester innen et land. Innenrikshandel er gunstig for innenlandske produsenter, og oppfordrer utviklingen av små og mellomstore bedrifter.

• Internasjonal handel er salg av varer og tjenester over hele landet. Internasjonal handel gir et større potensial for økonomisk vekst og kan resultere i et større bruttonasjonalprodukt.

• Det er ingen restriksjoner for innenriks handel i forhold til internasjonal handel der det er en rekke restriksjoner som skatter, avgifter, plikter, kapitalkontroll, valutakontroll, etc.

• Utvikling av innenriks handel kan være til nytte til lokale produsenter og kan bidra til å redusere arbeidsledighetsnivåene mens utviklingen av internasjonal handel kan være gunstig for forbrukerne med hensyn til bedre utvalg, og til produsentene når det gjelder mer markedspotensial, og også gunstig for den generelle økonomiske veksten og utviklingen av landet.