Forskjell mellom ytelsesbasert ytelse og definert bidragspensjon

Nøkkeldifferanse - ytelsesbasert ytelse mot innskuddspensjon

ytelsesbasert pensjon og innskuddspensjon er to former for investeringer som gjør det mulig å planlegge en inntekt for pensjonsalderen. Men disse to begrepene brukes ofte om hverandre. Som et resultat er det viktig å tydelig identifisere forskjellen mellom de to. Hovedforskjellen mellom ytelsesbasert pensjon og innskuddspensjon er at en ytelsesbasert pensjon er en pensjonsordning hvor en arbeidsgiver bidrar med en garantert engangsbeløp på arbeidstakerens pensjon som fastsettes basert på ansattes lønnshistorie og andre forhold mens a innskuddspensjon er en spare- og investeringsplan som gir inntekt etter at en ansatt har sluttet å ansette.

INNHOLD

en. Oversikt og nøkkelforskjell
2. Hva er en ytelsesbasert pensjon
3. Hva er et Definert Bidragspensjon
4. Likheter mellom definert fordel og definert bidragspensjon
5. Side ved side sammenligning - Definert fordel vs Definert bidragspensjon i tabellform
6. Sammendrag

Hva er en ytelsesbasert pensjon?

En ytelsesbasert pensjon er en pensjonsordning hvor en arbeidsgiver bidrar med en garantert klumpsum på ansattes pensjonering som fastsettes ut fra arbeidstakers lønnshistorie, alder, antall års tjeneste og andre ulike forhold. Ved pensjonering har ansatte rett til å motta pensjonsfondene som engangsbeløp eller en månedlig betaling etter skjønn. Ansatte har liten kontroll over hvor mye penger de vil motta ved pensjonering. Følgende formel brukes til å beregne ytelsesbasert pensjonsbeløp.

Pensjonsinntekter = Pensjonsavtalt pensjonskostnad * Pensjonsbar gevinst

Pensjonsbar tjeneste er antall år arbeidstakeren hadde vært med i pensjonsordningen
Periodiseringskostnad er andelen inntjening for hvert år arbeidstakeren vil motta som pensjon (dette er generelt denominert som 1/60 eller 1/80) Pensjonsbar inntekt
er lønn ved pensjon / lønn i gjennomsnitt over karrieren