Forskjell mellom DDP og DDU

DDP vs DDU

DDP og DDU er blant de mange internasjonale kommersielle vilkårene som anerkjennes av ICC, og brukes ofte i internasjonal handel og transaksjoner. Internasjonale kommersielle vilkår er akronymer som består av tre bokstaver og gjenspeiler felles handelspraksis. Disse inkotermene er akseptert av myndigheter og de som er involvert i internasjonal handel. DDP står for leveringstoll betalt mens DDU står for leveringsplikt ubetalt. Begge vilkårene er incoterms, men har mange forskjeller som vil bli snakket om i denne artikkelen.

DDU og DDP er viktige når man handler på internett. Hvis du ser DDU nevnt foran en vare, kan du være sikker på at byrden ved å importere varen i ditt land ligger på deg som leveringsplikt er ubetalt, og du må beregne importskatt og leveringskostnader i tillegg til prisen på element som har blitt vist på nettstedet. Selv om DDP nevnt mot en vare betyr at alle plikter er betalt, må du være forsiktig og sjekke med nettstedet. Dette kan du gjøre enten ved å sende e-post eller ved å nevne varen med produktkoden og betydningen av DDP eller DDU nevnt mot navnet.

I en DDU-transaksjon betaler selgeren alt før ankomst i kjøpers land, men alle avgifter og importskatter blir kjøpers ansvar når produktet har gått inn i kjøperens land. I en DDP-avtale forpligter selger seg til å betale alle plikter til produktet når kjøperen. Men disse er generiske vilkår og djevelen er alltid i detalj. Som sådan er det viktig å komme til alle detaljene før du fullfører en internasjonal avtale.

DDP betyr at leverandøren eller selgeren påtar seg alt ansvar og kostnader forbundet med internasjonal transport. DDP ligner FOB (frakt ombord) eller Ex Works. Hvis begge parter er enige om DDP, kan kjøperen slappe av da han ikke har noe ansvar for transportkostnad før varen / produktene er kommet til sitt land. Selv om levering i landet er ansvaret til kjøperen. Det er imidlertid best å ha alle detaljer utarbeidet før du foretar en internasjonal transaksjon.

Kort sagt:

Forskjellen mellom DDP og DDU

• DDP og DDU er internasjonale kommersielle vilkår godkjent av myndighetene og klart forstått av de som er involvert i internasjonal handel.

• DDP står for Leveringstold betalt

• DDU står for leverert plikt ubetalt