Forskjell mellom kreditor og debitor

Kreditor vs Debitor

Kreditor og Debitor er to begreper som må forstås med forskjell. De er to viktige termer som ofte brukes i forretningssirkler. De har forskjellige betydninger og konnotasjoner.

En kreditor er en person som låner penger og dermed er en person som en gjeld skylder. En debitor er en person derimot som har til å tilbakebetale gjelden han skylder en kreditor. Dette er den store forskjellen mellom en kreditor og en debitor.

Begrepet kreditor refererer også til en person eller et selskap som gir kreditt for penger eller varer. Det er interessant å merke seg at ordet kreditor er avledet fra det latinske ordet "kreditor". Faktisk belaster en kreditor en slags interesse for kreditt for penger eller varer som han gir. Beløpet avhenger av avtalen mellom kreditor og debitor. I mange tilfeller er den belastede renter basert på månedlig basis.

På den annen side betaler debitor interesse for kreditor for kreditt for penger eller varer han nyter i en periode. Renter som han betaler til kreditor, avhenger av avtalen mellom ham og kreditor. Dette er en stor forskjell mellom en kreditor og en debitor. Debitor er ansvarlig for å betale mer interesse ved mislighold.

Kreditoren kan ta debitor til retten ved mislighold i betaling eller i tilfelle av misligholdelse av kontroller utstedt til ham av skyldneren. På den annen side kan en skyldner også ta en kreditor til retten i tilfelle av stor rente belastet av ham. En debitor og en kreditor er to viktige personer som er involvert i å gjøre noen virksomhet for den saks skyld. Dette er forskjellene mellom en kreditor og en debitor.