Forskjell mellom bedriftsstrategi og forretningsstrategi

Corporate Strategy vs Business Strategy

Forskjellen mellom bedriftens strategi og forretningsstrategi er at bedriftens strategi er opptatt av organisasjonens overordnede formål, mens forretningsstrategi er opptatt av en bestemt forretningsenhet og veien det bør planlegges å være mer konkurransedyktig i markedet. Dette er nivåene av strategi i en bedriftsorganisasjon. Denne artikkelen gir deg en kort analyse av de to konseptene, bedriftsstrategien og forretningsstrategien og fremhever forskjellen mellom bedriftsstrategi og forretningsstrategi.

Hva er Corporate Strategy?

Bedriftsstrategi gir retningslinjer for bedriftene for å nå sine langsiktige mål. Når du utvikler en bedriftsstrategi, er det viktig å fastslå formålet og omfanget av organisatoriske aktiviteter. Deretter om arten av sin virksomhet ved å vurdere miljøet der den opererer, dens markedsplass og konkurransegrunnlaget det står overfor.

Bedriftsstrategi er opprettet basert på organisasjonens visjon. Dette er det viktigste strateginivået, siden det er sterkt påvirket av investorene i forretningsvirksomheten og handler om å veilede strategisk beslutningsprosesser gjennom hele virksomheten. Bedriftsstrategi er muntlig uttrykt i selskapets oppdragsgiver. Vanligvis er toppledelsen i enhver organisasjon ansvarlig for å etablere bedriftsstrategien.

Hva er forretningsstrategi?

En strategisk forretningsenhet kan bestå av en produktlinje, divisjon eller andre overskuddssentre som kan planlegges separat fra selskapets øvrige forretningsenheter. På dette nivået er det mindre strategiske problemer knyttet til koordinering av driftsenheter og om å utvikle og oppnå en bærekraftig konkurransefortrinn for de produserte varer og tjenester.

Strategiforberedelsesfasen på forretningsnivå omhandler:

• Posisjonering av virksomheten mot rivaler.

• Strategien må endres i henhold til forventede endringer i etterspørselen.

• Påvirke konkurransens natur gjennom vertikal integrasjon og politiske handlinger som lobbyvirksomhet.

Ifølge Michael Porter er det tre generiske strategier; de er kostnadsledelse, differensiering og fokus som kan implementeres på forretningsenhetsnivå for å skape en konkurransefortrinn for selskapet.

Forretningsstrategier er ekstremt nyttige for å løse praktiske problemer. Disse strategiene brukes av ledere til å finne løsninger på problemer som oppstår i daglig drift, som reduksjon i salgsinntekter eller reduksjon i produksjonseffektivitet.

Hva er forskjellen mellom Corporate Strategy og Business Strategy?

• Forretningsstrategier omhandler en bestemt forretningsenhet, mens bedriftens strategier omhandler hele selskapet, som kan bestå av flere forretningsenheter.

• Forretningsstrategier omhandler spesifikke problemer, for eksempel å bestemme prisen på produktene, øke salget eller introdusere et nytt produkt.

• Bedriftsstrategier har en tendens til å være svært bred og fokuserer på å få en konkurransefortrinn i bransjen.

• I de fleste tilfeller har forretnings- og forretningsstrategier en tendens til å fungere uavhengig av hverandre

• Bedriftsstrategier vil ofte påvirke forretningsstrategier. Dette gjøres hovedsakelig ved å tildele spesifikke ressurser til bestemte forretningsenheter.

• Forretningsstrategier er svært nyttige for å løse praktiske problemer, mens bedriftens strategier er nyttige for å utvikle langsiktige løsninger på problemer.

Videre lesing:

1. Forskjellen mellom handlingsplan og strategi

2. Forskjellen mellom strategisk og operativ planlegging

3. Forskjellen mellom strategisk og finansiell planlegging