Forskjell mellom kompetanse og kompetanse

Kompetanse mot kompetanse

På engelsk er det et ord som kalles kompetanse som refererer til evner eller sett av ferdigheter som en person har. Kompetanse er et substantiv som beskriver evnen til en person til å være kvalifisert til å gjøre en jobb. Det er et annet ord som heter kompetanse (også et substantiv) som er kvaliteten eller tilstanden til å være juridisk kvalifisert. Men som ordene er sammenhengende og har nesten like betydninger, er det mye forvirring blant folket da de ikke kan skille mellom kompetanse og kompetanse. Denne artikkelen forsøker å markere betydningen og sammenhengen der disse to ordene brukes.

Hva er kompetanse?

Ordet kompetanse, selv om det er vanlig i dag til dag, som evne eller kvalifikasjon av et individ, har mange konnotasjoner på forskjellige felt. For eksempel refererer kompetanse til biologisk evne til å ta opp DNA i biologi. I geologi, rockens kompetanse motstanden det gir mot erosjon. I retspraksis betyr kompetanse til et vitne den mentale kapasiteten til den personen som skal delta i rettssaker. Det er imidlertid maksimalt utnyttet kompetanse i bransjen hvor det har kommet å henvise til spesifikke krav fra en person til å utføre en gitt jobb.

Hva er kompetanse?

Kompetanse derimot, i industriell jargong, refererer til beskrivelse av ferdigheter og kunnskap sammen med erfaring og andre egenskaper som er nødvendige for å utføre en oppgave eller jobb. I enkle ord er kompetanse ferdigheter som kreves for en jobb. Dermed når du viser kompetanse, betyr det at du har blitt beskrevet hva som må gjøres og hvor godt.

Kort sagt:

Kompetanse mot kompetanse

• Selv om begge har tilsvarende betydninger, er kompetanse og kompetanse brukt i forskjellige sammenhenger.

• Kompetanse refererer til en persons evner eller ferdigheter og kunnskaper han besitter.

• Kompetanse til en jobb refererer til beskrivelse av hvordan ting skal gjøres og på hvilket nivå.