Forskjell mellom kontroll og etterspørsel Utkast

Check vs Demand Draft

Bedrifter og enkeltpersoner bruker en rekke betalingsmekanismer for å overføre midler, avgjøre transaksjoner og foreta betalinger. De fleste av disse transaksjonene skjer ved hjelp av banker og finansinstitusjoner. Checks and demand utkast er to slike metoder som brukes til å overføre midler og foreta betalinger. Til tross for at de tjener samme formål, er det en rekke forskjeller mellom sjekken og etterspørselsutkastet. Artikkelen undersøker hver betalingsmekanisme tett og fremhever deres egenskaper, likheter og forskjeller.

Hva er en kontroll?

En sjekk tjener som en ordre til en bank, og leder banken til å betale et spesifisert beløp til en bestemt person fra en konto som holdes under et bestemt navn hos banken. Sjekk fasiliteter tilbys til bankkunder som har en nåværende konto hos banken. Formålet med en sjekk er å foreta betalinger til en fest, til hvem penger skyldes. Betaling via en sjekk er ikke garantert da en sjekk kan bli dishonored eller stoppet. En sjekk er et omsettelig instrument og betales kun på forespørsel. Dette betyr at banken ikke kan overføre / utbetale disse midlene til en konto eller enkeltperson, med mindre sjekken er produsert hos banken. Løpet av sjekken er den enkelte som gjør betalingen, og betalingsmottakeren av sjekken er den enkelte eller parten som mottar betaling ved innbetaling. Bankene tar ikke ekstra gebyrer for å levere sjekkfasiliteten.

Hva er et kravutkast?

Et kravutkast er et betalingsinstrument som brukes ved overføring av midler fra en bank til en annen filial i samme bank eller til en annen finansinstitusjon. Et krav til utkast garanterer at betalingen skjer til mottaker (den som mottar midlene). Skuffen til et kravutkast er banken som direkte debiterer utstederens konto med det angitte beløpet. Bankene belaster en provisjon for utarbeidelse og utstedelse av et kravutkast. Skuffen til etterspørselsutkastet er banken, og betalingsmottakeren er partiet som mottar midlene.

Hva er forskjellen mellom Check and Demand Draft?

Checks and demand-utkast er begge mekanismer som brukes til å foreta betalinger, avgjøre transaksjoner og overføre midler til andre kontoer eller enkeltpersoner. Hovedforskjellen mellom en sjekk og et kravutkast er at i motsetning til en sjekk som krever at en signatur skal innløses, krever et kravutkast ikke en signatur for å overføre midler.Mens en sjekk utstedes av en person som har en konto hos en bestemt bank, blir utkastet utstedt av en bank. En sjekk kan skrives ut til kontanter, til en person, eller tegnes på en person som har en konto i en annen bank, mens kravutkast tegnes på en annen filial i samme bank eller annen bank. Et krav til utkast er garantert, derfor kan det ikke bli dishonored og midler overføres direkte fra en konto til en annen. Mens en kontroll kan stoppes på forespørsel eller misligholdt dersom det ikke er nok penger på skuffens bankkonto. En sjekk kan utbetales til kontrolløren, som ikke er tilfelle for etterspørselsutkast. Videre er en kontroll ikke støttet av en bankgaranti, mens etterspørselsutkastene støttes av bankgarantier og er derfor sikrere.

Sammendrag

Check vs Demand Draft

• Kontroller og krever utkast er begge mekanismer som brukes til å foreta betalinger, avgjøre transaksjoner og overføre midler til andre kontoer eller enkeltpersoner.

• En sjekk tjener som en ordre til en bank som leder banken til å betale et spesifisert beløp til en bestemt person fra en konto som er holdt under et bestemt navn hos banken.

• Betaling via en sjekk er ikke garantert da en sjekk kan bli ugyldig eller stoppet. En sjekk er et omsettelig instrument og betales kun på forespørsel.

• Et kravutkast er et betalingsinstrument som brukes ved overføring av midler fra en bank til en annen filial i samme bank eller til en annen finansinstitusjon.

• Et krav til utkast er garantert, derfor kan det ikke gjøres uærlig, og midler overføres direkte fra en konto til en annen.

• Hovedforskjellen mellom en sjekk og et kravutkast er at i motsetning til en sjekk som krever at en signatur skal innløses, krever et kravutkast ikke en signatur for å overføre midler.

Videre lesing:

  1. Forskjellen mellom postordre og postordre og bekreftelse
  2. Forskjell mellom kontroll og bytteveksling
  3. Forskjell mellom sjekke- og løpende notat
  4. Forskjellen mellom betalingsordre og kravutkast