Forskjell mellom endring og utvikling

Nøkkelfordeling - Endring mot utvikling

I en verden med rask forandring, kan organisasjoner ikke drive en bedrift vellykket uten å tilpasse seg endringer som skjer i næringslivet. Organisasjonsendring inkluderer endring av organisasjonens struktur, teknologi og prosess og forretningsmodell for å få konkurransefortrinn. nøkkelforskjellen mellom endring og utvikling i organisasjonsmessige sammenhenger er at organisasjonsendring letter catering til kundenes behov, vekstmuligheter for ansatte og forbedring av bunnlinjen . På den annen side er organisasjonsutvikling en planlagt innsats for å øke organisasjonens effektivitet og gjennomføre organisasjonsendringen. Organisasjonsutvikling fokuserer faktisk på et bestemt område for forandring og letter det. Organisasjonsutvikling er opptatt av å oppnå effektivitet gjennom ansattes utvikling.

Hva er endring?

Organisasjonsendring inkluderer endring av organisasjonens struktur, teknologi og prosess og forretningsmodell for å få konkurransefortrinn. For å lykkes i den raskt skiftende konkurranseverdenen og å tilpasse seg miljøendringene, endrer organisasjonene seg. Forandringskreftene kan være interne eller eksterne.

Organisasjonsendring tilrettelegger catering for å øke kundenes behov, skape en vekstmulighet for ansatte til å utvikle sine ferdigheter og å være konkurransedyktige i næringslivet. Alle disse endringene resulterer i forbedring av bunnlinjen. Når organisasjonsendring skjer, er det alltid motstand for endringen. Derfor er styring av motstand en viktig del av organisasjonsendringen. En forandringsagent innebærer å håndtere organisasjonsendringen.

Hva er utvikling?

Organisasjonsutvikling er en planlagt innsats for å øke organisasjonens effektivitet og gjennomføre organisasjonsendringen. Dette fokuserer på ett bestemt område for forandring og letter det. Organisasjonsutvikling er opptatt av å oppnå effektivitet og organisatorisk ytelse gjennom kompetanseutvikling. Ved å utvikle menneskelig potensial hjelper organisasjonsutvikling til organisasjonsendring. Utviklingen teknikkene som brukes er sensitiv trening, tilbakemelding tilbakemelding tilnærming, prosess konsultasjon, teambygging, etc.

Hva er forskjellen mellom Change and Development?

Definisjoner av endring og utvikling:

Endring: Organisasjonsendring inkluderer endring av organisasjonens struktur, teknologi og prosesser og forretningsmodell for å få konkurransefortrinn.

Utvikling: Organisasjonsutvikling er en planlagt innsats for å øke organisasjonens effektivitet og gjennomføre organisasjonsendringen.

Egenskaper for endring og utvikling:

Formål:

Endring: Endre fokuserer på å flytte fra nåværende status til en planlagt bedre fremtidig status.

Utvikling: Utvikling fokuserer på ett bestemt område for forandring og letter det.

Fokusemner:

Endring: Organisasjonsendring fokuserer hovedsakelig på endringsplan, tid, kvalitet og kostnad.

Utvikling: Organisasjonsutvikling fokuserer på å utvikle og forbedre medarbeiderfag, kunnskap, utvikling og atferd for langsiktig ytelse.

Varighet:

Endring: Organisasjonsendring har en bestemt tidsplan som er en kortere periode sammenlignet med organisasjonsutvikling.

Utvikling: Organisasjonsutvikling er en langsiktig innsats som fokuserer på menneskelig atferdsutvikling.

Agenter:

Endring: Organisasjonsendringsagenter er interne konsulenter, ledere eller utvalgte ledere.

Utvikling: Utviklingskonsulenter er for det meste eksterne konsulenter.

Planlagt eller Ikke:

Endre: Endring kan være en planlagt endring eller en ikke-planlagt endring. Planlagte endringer er integrering av ny teknologi, prosessendringer, systemendring, etc. Uplanlagte endringer er den økonomiske tilstanden, endringer i regjeringens politikk, etc.

Utvikling: Organisasjonsutvikling er alltid en godt planlagt tiltak.

Planens grunnlag:

Endring: Organisasjonsendring er planlagt i en forventet situasjon.

Utvikling: Organisasjonsutvikling er planlagt basert på organisasjonens reelle problem.

Bilder Courtesy:

  1. Folk diskuterer av Eleberthon (CC BY-SA 3. 0)
  2. Møte av Mike Peel (CC BY 2. 5)