Forskjell mellom CAPM og APT

CAPM vs APT

For aksjonærer, investorer og for finansielle eksperter er det forsiktig å vite forventet avkastning av en aksje før investeringen. Det finnes ulike statistiske modeller som sammenligner ulike aksjer på grunnlag av deres årlige utbytte for å gjøre det mulig for investorer å velge aksjer på en mer forsiktig måte. CAPM og APT er to slike verdivurderingsverktøy. Før vi prøver å finne ut forskjellene mellom APT og CAPM, la oss ta en nærmere titt på de to teoriene.

APT står for Arbitrage Pricing Theory som har blitt svært populær blant investorer på grunn av sin evne til å gjøre en rettferdig vurdering av prising av forskjellige aksjer. Den grunnleggende forutsetningen til APT er at verdien av en aksje er drevet av en rekke faktorer. Først er det makrofaktorer som gjelder for alle selskaper, og så er det selskapsspesifikke faktorer. Ligningen som brukes til å finne forventet avkastning på en aksje er som følger.

r = rf + b1f1 + b2f2 + b3f3 + ...

Her er r forventet avkastning på sikkerhet, f er forskjellige faktorer som påvirker sikkerhetsprisen, og b er måling av forholdet mellom prisen på sikkerhet og faktoren.

Det er interessant at dette er den samme formelen som brukes til å beregne avkastningen med CAPM, som står for Capital Asset Pricing Model. Men forskjellen ligger i bruken av en enkelt ikke-selskapsfaktor og et enkelt mål for forholdet mellom pris på eiendel og faktoren i tilfelle av CAPM, mens det er mange faktorer og også ulike tiltak av forhold mellom pris på eiendel og ulike faktorer i APT.

En annen forskjell er at i APT vurderes eiendelens ytelse å være uavhengig av markedet og prisen antas å være drevet av ikke-selskaps- og selskapsspesifikke faktorer. Imidlertid er en ulempe ved APT at det ikke er noe forsøk på å finne ut disse faktorene, og man må faktisk finne ut empirisk forskjellige faktorer i tilfelle av hvert selskap som han er interessert i å finne prisingen av. Mer antall faktorer identifisert, jo mer komplisert blir oppgaven som man må finne forskjellige målinger av prisforhold med forskjellige faktorer også. Dette er årsakene til at CAPM foretrekkes over det av investorer og økonomiske eksperter.

Kort sagt:

CAPM vs APT

• Likheter mellom APT og CAPM er at begge benytter seg av samme ligning for å finne avkastningen på en sikkerhet

• Men , mens det er mange forutsetninger gjort i APT, er det relativt mindre antagelser i tilfelle CAPM.

• I APT er det selskapsspesifikke risikofaktorer og ulike betas for hver faktor må beregnes individuelt empirisk, mens det ikke er noe krav i tilfelle CAPM.