Forskjell mellom basisfrekvens og BPLR-rente

Basisfrekvens vs BPLR-rente

BPLR er Benchmark Prime Lending Rate og er frekvensen der bankene i landet låner penger til sine mest kredittverdige kunder. Fram til nå hadde RBI gitt en gratis løp til bankene for å fikse sine BPLR, og ulike banker har forskjellige BPLR som forårsaker vrede blant kundene. Legg til det praksis av banker å gi lån på en mye høyere rate enn deres BPLR, og det fullfører elendigheten til det vanlige folk. For å holde alt dette i bakhodet har RBI foreslått bruk av en grunnfrekvens i stedet for BPLR fra 1. juli 2011 som vil gjelde for alle banker over hele landet. La oss forstå forskjellene mellom BPLR og Base rate i detalj.

Selv om alle bankene har en BPLR, har det blitt sett at de tar en høyere rente på boliglån og billån fra kunder. I noen tilfeller er forskjellen mellom BPLR og rentesatsen belastet av banken så mye som 4%. Det er ingen mekanisme for tiden å utdanne en kunde om BPLR og hvor mye han blir tilbudt et lån og hvorfor det er forskjell mellom de to prisene. Selv om BPLR, også kjent som prime utlånsrente eller bare prime rate, opprinnelig var ment å bringe åpenhet i låneordningen, ble det sett at banker begynte å misbruke BPLR som de var i frihet til å sette sin egen BPLR. Det ble vanskelig for en kunde å sammenligne BPLR fra ulike banker, da alle hadde forskjellig BPLR. Et annet poeng med vred er at når RBI reduserte sin primære utlånsrente, fulgte bankene ikke automatisk etter og fortsatte å låne penger til en høyere rente.

Det ble klart for RBI at BPLR-systemet ikke fungerte på en gjennomsiktig måte, og klager fra forbrukerne økte eksponentielt. Derfor har RBI etter å ha studert anbefalingene fra en studiegruppe bestemt seg for å håndheve en grunnfrekvens i stedet for BPLR fra 1. juli 2011. Forskjellen mellom BPLR og Base Rate er at bankene nå får parametere som kostnaden av midler, driftskostnader og en fortjenestemargin som bankene må gi RBI om hvordan de kom til grunnrenten. På den annen side, selv om det var liknende parametre i tilfelle av BPLR, var de mindre detaljert, og også RBI hadde ikke mulighet til å granske BPLR av bankene. Nå vil bankene bli tvunget til å følge en konsistent beregningsmetode i motsetning til vilkårlige metoder de valgte når de beregnet BPLR.

Kort sagt:

BPLR-rente mot grunnfrekvens

• BPLR er Benchmark Prime Lending Rate som er satt av banker for å låne penger til kunder.

• Bankene ga lån på enda lavere enn BPLR til blue chip-selskaper, mens belastet høyere rente fra vanlige folk.

• Dette er grunnen til at RBI har besluttet å skrape BPLR-systemet og introduserte en grunnrente som gjelder fra 1. juli 2011

• Basisprisen vil gi gjennomsiktighet i låneområdet fordi banker ikke kan gi lån til lavere priser enn grunnfrekvensen.