Forskjell mellom bankrente og reporate

Bankrente vs Repo-rente

Det finnes finansielle instrumenter i hendene på topp eller sentralbanker av nasjonene for å kontrollere pengemengden og dermed inflasjonen og mange andre monetære situasjoner i økonomien. Bankrenten er et slikt verktøy som styrer pengebeløpet i økonomien og brukes regelmessig av sentralbankene i alle land. Her kan det hevdes at når det er en regjering på plass, hvorfor slike krefter har blitt henvist til sentralbanker? Vel, svaret er at populistiske regjeringer ikke kan ta harde tiltak ettersom deres popularitet går ned, og derfor er det økonomiske tiltak tatt på vegne av sentralbanker som Federal Reserve i USA og RBI i India. Det er en annen rate som kalles repo rate som har lignende effekt på økonomien og forvirrer vanlige folk som de ikke finner forskjeller mellom bankkurs og reporatex. Denne artikkelen prøver å markere funksjonene til begge disse instrumentene for å belyse forskjellene deres.

Det er tider når kommersielle banker har mangel på midler, og ser opp til landets sentralbank for å oppfylle denne mangelen. Apex banken tar en rente ved utlån til kommersielle banker, som kalles bankrente. Det er innenfor jurisdiksjonen til apex bank (reservebank) for å øke eller redusere denne bankrenten. Effekten av å øke denne frekvensen kan ses på pengemengden i økonomien, noe som går ned da bankene er motvillige til å be om penger med høyere bankrente fra reservebanken. På den annen side, når bankrenten reduseres, gir den tilgjengelige midler til lave renter til bankene som blir utvidet fremover av kommersielle banker til vanlige mennesker, enten industrifolk eller landbrukere, og dermed bidra til økt økonomisk aktivitet og dermed BNP av landet.

Repo-rate, som også refereres til som tilbakekjøpsrente, er rentesatsen hvor bankene låner penger fra sentralbanken i India. Ofte vokser etterspørselen etter penger fra kommersielle banker mer enn midlene de har i hånden, og dette er når de trenger midler fra reservebanken. Det er på reservebanken, hvordan det oppfatter situasjonen i økonomien i landet. Hvis det føles at bankene skal gi lån av lavere interesse til vanlige folk for å avværge inflasjonstiltak, senker det reporenten slik at bankene får låne mer av det og overfører denne fordelen til de vanlige kundene.

Det er klart at om reservebanken øker bankrenten eller reporenten, er nettoresultatet for økonomien at likviditeten går ned og inflasjonen styres. Så, hvordan bestemmer toppbanken hvilken rente som skal øke eller redusere?Vel, svaret på dette spørsmålet ligger i karakteren av de to satsene. Bankrenten er alltid et langsiktig mål, mens reporenten er kortsiktig tiltak for å tilfredsstille mangel på midler fra kommersielle banker.

Hva er forskjellen mellom Bank Rate og Repo Rate?

• Både bankrente og reporate er finansielle instrumenter i hendene på landets toppbank for å kontrollere pengemengden i økonomien

• Mens bankrenten er rentesatsen ved hvilken sentralbanken gir langsiktige lån Til kommersielle banker er reporenten rentesatsen hvor bankene kan få kortsiktige lån for å møte mangel på midler i sin virksomhet.