Forskjell mellom foreningen og institusjonen

Forening vs Institutt

Ordene foreningen og institusjonen er så vanlige at vi knapt tar hensyn til dem. Det er noen som føler at disse er synonymer som skal brukes om hverandre, selv om det ikke er tilfelle. Til tross for mange likheter er det mange forskjeller mellom foreninger og institusjoner som skal diskuteres i denne artikkelen.

Institusjon

Til å begynne med bør ordet institusjon ikke betraktes som et synonym for instituttet, selv om det er likheter. For eksempel er det institutter av teknologi som er utdanningsinstitutter som gir høyere utdanning i ingeniørfag. De betraktes som institusjoner i seg selv som de har vært inspirerende for mange entreprenører i å sette opp andre utdanningsinstitutter av samme type. Dermed har vi institutter som setter oss til bestemte formål som utdanning, religion (som en kirke), virksomhet (som et selskap). De fleste av høgskolene er organisasjoner som kan refereres til som institusjoner.

Det er imidlertid en annen fremtredende bruk av institusjon å henvise til de etablerte skikker og tradisjoner. Selv relasjoner og lover er institusjoner i seg selv. Det er vanlig å referere til ekteskap som en institusjon opprettet av våre forfedre for å bidra til å utvikle samfunn og samfunn. Demokrati er et annet eksempel på en institusjon som er utviklet over en periode. Dermed har vi demokratiske institusjoner som parlament og domstoler. Selv militære i demokratiske land er beskrevet som en institusjon med faste tradisjoner og skikker.

Forening er et ord som beskriver en handling av å komme sammen av mennesker med et mål eller et mål i tankene. Det brukes også til å referere til organisasjoner som dannes gjennom en samling av mennesker med felles interesse. I denne forstand kan en klubb, en sportslig kropp, en gruppe venner eller til og med regjeringer, allianser og til og med stipendier bli beskrevet som foreninger. Så, om det er en fagforening eller en sammenslutning av alumni i et institutt, refererer alle foreninger til en organisert kropp med mennesker som har felles interesse.

Hva er forskjellen mellom Forening og Institusjon?

• Institusjoner er tradisjoner og skikker som følges i generasjoner, mens foreninger består av mennesker med felles interesse eller mål.

• Foreninger er konkrete (for det meste), mens institusjoner er abstrakte (som demokrati, ekteskap mv.).

• Foreninger er kreasjoner av nødvendighet, og blir dannet når det er behov. På den annen side utvikler institusjonene seg, og er tidstestet og klarert.

• Foreninger har en interesse i å tenke på om det er religiøst eller næringsliv, og så lenge som denne interessen blir servert.På den annen side er institusjonene mer eller mindre permanente.

• Foreninger er født ut av institusjoner, men institusjoner blir aldri ut av foreninger.