Forskjell mellom Asset Management and Investment Banking

Kapitalforvaltning vs Investeringsbanking

Selv om investeringsbanker tilbyr begge disse tjenestene, er det mange forskjeller mellom kapitalforvaltning og investeringsbank, da de er ganske forskjellige for hverandre. Kapitalforvaltning og investeringsbank er begge tjenestene som tilbys av bankene med det formål å styre eiendeler og investeringer, økende formue, kapitalforhøyelse, finansiell planlegging osv. Mens investeringsbanktjenester er fokusert på store selskaper eller enheter, tilbys også kapitalforvaltningstjenester enkeltpersoner, gitt at disse personene har store investeringsporteføljer med høy nettoverdi. Følgende artikkel tar en nærmere titt på både kapitalforvaltning og investeringsbank og forklarer likheter og forskjeller mellom kapitalforvaltning og investeringsbank.

Hva er Asset Management?

Kapitalforvaltning refererer til forvaltning av eiendeler som aksjer, obligasjoner, eiendomsmegling på vegne av høyverdige enkeltpersoner eller større selskaper. Kapitalforvaltning er rettet mot å finne de beste, mest lønnsomme eiendelene å investere i, og økende inntekt og formue fra investeringene i eiendeler. En eiendel vurderes for sin risiko, potensial for høy avkastning, økonomisk helse, etc. før en investering gjøres. Kapitalforvaltere vurderer risikoen for aktiva, analyser all tilgjengelig data og informasjon og deretter skape en lønnsom investeringsstrategi som oppfyller investorens investeringsmål. Som følge av svært høye kostnader knyttet til forvaltning av eiendomsforvaltning, er slike tjenester vanligvis kun kjøpt av store enheter eller enkeltpersoner med store, høye verdipapirer og investeringer. På grunn av volatiliteten i finansmarkedene kan en eiendomsforvalter imidlertid ikke garantere en positiv avkastning hele tiden.

Hva er Investment Banking?

Investeringsbanken fokuserer på å hjelpe bedrifter med å skaffe kapital og øke verdien av sine investeringer. Investeringsbankfolk tilbyr også rådgivnings- og konsulenttjenester til kunder og er ettertraktet for deres kompetanse og erfaring i å forvalte investeringsporteføljer. Investeringsbanken omfatter også fusjoner og oppkjøp rådgivningstjenester, arrangere innledende offentlige tilbud til å skaffe kapital, tegning av gjeld og egenkapital, handel med aksjer og obligasjoner på vegne av investorer mv.Investeringsbanker er tydelige for kommersielle banker som tilbyr bankbanetjenester som å lage lån, ta innskudd, sparekontoer, sjekke tjenester, etc., og er mer fokusert på å tilby tjenester til bedrifter og større enheter. Investeringsbanktjenester er ettertraktede kunder som selskap, myndigheter, pensjonskasser, hedgefond, verdipapirforeninger, finansselskaper, etc.

Hva er forskjellen mellom Asset Management og Investment Banking?

Kapitalforvaltning er for det meste knyttet til forvaltningen av ulike eiendeler og investeringer samt vekstinntekter, valg av de riktige eiendelene til å investere i og strever etter investorens mål. Investeringsbanken er derimot mer fokusert på å bistå selskaper med rådgivning, fusjoner og oppkjøp, kapitalinnkjøp gjennom egenkapital eller gjeldsbud, etc. Den beste måten å forklare forskjellen på kapitalforvaltning og investeringsbanker er med et eksempel. La oss si at selskapet ABC ønsker å kjøpe selskap XYZ for 100 millioner dollar. Firma ABC vil da nærme seg investeringsbanken og spørre hvordan disse midlene kan heves for kjøpet. Investeringsbanken vil gjennomføre undersøkelser og komme med en plan for å skaffe midler gjennom utstedelse av gjeld. Dette er selgesiden av investeringsbanken som tilbyr investeringstjenester. På den annen side vil investeringsbanker bli nærmet av enkeltpersoner og større enheter som ønsker å investere sine midler i ulike eiendeler. Deretter kan eiendelforvalterne investere en del av disse midlene i gjeldsproblemet. Dette er kjøpssiden til investeringsbanken som tilbyr eiendomsadministrasjonstjenester.

Sammendrag:

Kapitalforvaltning vs Investeringsbanking

• Kapitalforvaltning og investeringsbank er begge tjenestene som tilbys av bankene med det formål å styre eiendeler og investeringer, økende formue, kapitalforhøyelse, økonomisk planlegging mv. • Kapitalforvaltning refererer til forvaltning av eiendeler som aksjer, obligasjoner, eiendomsmegling på vegne av høyverdige personer eller større selskaper.

• Kapitalforvaltning er rettet mot å finne de beste, mest lønnsomme eiendelene å investere i, og økende inntekt og formue fra investeringene i eiendeler.

• Investeringsbanken omfatter rådgivningstjenester for fusjoner og oppkjøp, arrangere innledende offentlige tilbud om å skaffe kapital, tegning av gjeld og egenkapital, handel med aksjer og obligasjoner på vegne av investor.

• Investeringsbanktjenester er fokusert på store selskaper eller enheter, men eiendomsadministrasjonstjenester tilbys også enkeltpersoner, gitt at disse personene har store investeringsporteføljer med høy nettoverdi mv.

Videre lesing:

Forskjellen mellom kapitalforvaltning og rikdomsledelse

  1. Forskjellen mellom bank- og investeringsbanken