Forskjell mellom amerikansk og europeisk alternativ

amerikansk vs europeisk opsjon

opsjoner er finansielle derivater som oppnår verdien av en underliggende eiendel. Alternativer gir kjøperen opsjonen rett, men ikke forpliktelse til å kjøpe eller selge en finansiell eiendel til en avtalt pris på en forutbestemt dato. Det finnes to forskjellige typer alternativer som inkluderer amerikanske alternativer og europeiske alternativer. Det må bemerkes at alternativnavnene ikke har noe å gjøre med Amerika eller Europa. Disse alternativene ligner på mange måter, men har noen forskjeller med hensyn til hvordan de kan utøves. Artikkelen under gir en klar forklaring på amerikansk alternativ og europeisk alternativ, deres funksjoner, hvordan de fungerer, hva de brukes til, og forklarer forskjellene mellom disse to typer alternativene.

American Options

Amerikanske opsjoner kan utøves når som helst før utløpsdatoen. Det finnes en rekke metoder som kan brukes til å verdsette et amerikansk alternativ som inkluderer binomialalternativmetoden, Monte Carlo-metoden, Whaley-metoden osv. Amerikanske alternativer blir vanligvis ikke utøvet før utløpsdatoen, da de er verdt mer, jo lengre de er holdt. En god måte å avgjøre om å utnytte opsjonen eller holde den til utløpet, er å observere om utbytte betales på den underliggende eiendelen fra kjøpstidspunktet til utløpsdatoen. Dersom utbytte ikke betales, kan det antas at opsjonen har en høyere egenverdi, og opsjonen holdes vanligvis til utløp.

Fordelene ved å holde amerikanske opsjoner er at investor kan utøve opsjonen når som helst de velger; Dette gir investor med større grad av fleksibilitet og kontroll. Dette privilegiet betyr at amerikanske alternativer er generelt dyrere enn europeiske stilalternativer for samme lager.

Europeiske opsjoner

Europeiske opsjoner kan ikke utøves tidlig og kan bare utøves ved utløpet, og ikke tidligere. Europeiske alternativer er generelt verdsatt ved hjelp av Black-modellen eller Black-Scholes-formelen. Europeiske opsjoner gir investor med mindre fleksibilitet, og disse alternativene koster vanligvis mindre enn amerikanske opsjoner for samme aksje. Finansindeksalternativer som Nasdaq 100 er europeiske stilalternativer.

Den største ulempen forbundet med valg av europeisk stil er at de ikke tillater investoren å bestemme når opsjonen skal utøves. Dette betyr at selv om investor ønsker å trekke seg ut av en investering som antas å miste sin verdi, er dette ikke mulig med europeisk opsjon, og investor vil ikke ha noe annet enn å holde til utløpet.

Hva er forskjellen mellom amerikanske og europeiske alternativer?

Valg er finansielle derivater som danner verdien av en underliggende eiendel. Alternativer gir kjøperen en rett og ikke en plikt til å ringe (kjøpe en sikkerhet) eller sette (selge en sikkerhet) til en avtalt stryk pris på en bestemt dato kjent som treningsdato. Alternativene kommer i to stiler som er kjent som amerikanske alternativer og europeiske alternativer. Kjøperen av et amerikansk alternativ har rett til å utøve det når som helst før utløpsdatoen. Derfor er disse alternativene vanligvis dyrere enn de europeiske alternativene for samme aksje som ikke tilbyr dette privilegiet. De fleste børsnoterte aksjeopsjoner er amerikanske stilalternativer, men finansielle indeksalternativer handles både i amerikanske og europeiske stiler; S & P 100-indeksalternativene er amerikanske opsjoner og Nasdaq 100 Index-opsjoner er europeiske alternativer.

Sammendrag:

Amerikanske opsjoner mot europeiske opsjoner

• Alternativer er finansielle derivater som danner verdien av en underliggende eiendel.

• Amerikanske opsjoner kan utøves til enhver tid før utløpet, noe som gir investoren en større grad av fleksibilitet og kontroll.

• Europeiske opsjoner kan ikke utøves tidlig og kan kun utøves ved utløpet, og ikke tidligere.

• Amerikanske alternativer er vanligvis dyrere enn de europeiske alternativene for samme aksje.