Forskjell mellom algebra og beregning

Algebra vs Kalkulator

Algebra og kalkulator er to forskjellige grener av matematikk, begge omhandler ulike matematiske funksjoner, og vi kan ikke bestemme at hvilken er viktigere Algebra er lett å forstå og kan brukes i hverdagen, men kalkulator er komplisert, men har kun applikasjoner på fagfelt.

algebra

Algebra er en gren av ren matematikk, som omhandler operasjoner og relasjoner i matematikk, og deres respektive regler. Det fokuserer på ulike regler, og hva er resultatet når operasjoner er avledet fra andre ting, unntatt tall. Abstrakt algebra, lineær algebra, universell algebra, algebraisk geometri og elementær algebra er få ytterligere grener av algebra. Elementær algebra er den grunnleggende formen for algebra og vanligvis studentstudie elementær algebra på veldig tidlig stadium av studiet, men i det stadiet er de bare opptatt av forskjellige algebraiske symboler, som brukes til å uttrykke bestemte enheter, som kan være variable eller konstante. For eksempel er tall uttrykt av symboler, som x og y. Denne bruk av symboler er veldig nyttig, da det hjelper er formulering av lover og referanse til ukjente tall er veldig enkelt gjennom symboler.

Kalkulator

Kalkulator er en annen gren av matematikk, som omhandler funksjon, grenser, derivater og integraler og uendelig serie. Differensialkalkulator og integrert kalkulator er to ytterligere grener av kalkulator. Som geometri er studiet av figurer, er kalkulator studie av forandring, så det er en integrert del av moderne matematikk pensum. Den grunnleggende regelen som kalkulasjonen fungerer på, er "endringshastigheten, som hjelper oss med å bestemme hvordan en variabel vil forandres i forhold til andre. Den har sine applikasjoner, ikke bare innen vitenskap, økonomi og ingeniørfag, men også i biologi og fysikk, når parametere som temperatur og trykk må beregnes og når produksjonskostnader, tilbud og krav og annen slik analyse må gjøres.

Forskjeller og likheter

Algebra og kalkulator er grener av matematikk, som brukes til forskjellige beregninger, noen ganger individuelt og noen ganger bruker vi dem sammen.

Algebra regnes som en av de gamle grener av matematikk, der som kalkulator er en moderne, så det har svar på moderne matematiske problemstillinger.

Algebra er en daglig matematikk, men kalkulator brukes i kompliserte ingeniørproblemer.

Som elementær algebra lærer grunnlaget for algebra til videregående skoleelever, for kalkulator er det ingen primærnivå, det har svært komplekse relasjoner, helt fra begynnelsen.

Kalkulator er forskjellig gjenstand for å forstå, hvor som Algebra er mye enklere.Disse to er forskjellige fra hverandre som kalkulator er studiet av endring og algebra omhandler relasjonene . Algebraiske regler er gamle, men fortsatt anvendelige, mens Calculus er en moderne matematikk.

Konklusjon

Kalkulator og algebra er forskjellig fra hverandre, en er opptatt av relasjoner og andre tiltak, endringen, men likesom andre matematikkgrener er de sammenhengende og noen ganger brukt i samarbeid for å løse visse problemer. Algebra er et lettforståelig emne, mens kalkulator er komplisert for elementære studenter.