Forskjell mellom mål og mål

Mål mot mål

Mål mot mål

Selv om mange av oss bruker ordene Mål og mål om hverandre, er det en forskjell mellom disse to ordene. Det er viktig å huske på at mål og mål både refererer til mål og mål. Et mål refererer til et overordnet mål som må oppnås. Mål, derimot, refererer til et bestemt krav som må oppfylles for å oppnå det overordnede målet. Dette er hovedforskjellen mellom et mål og et mål. Gjennom denne artikkelen la oss undersøke forskjellene mellom et mål og et mål.

Hva er et mål?

Hvert program har et mål å nå. Et mål identifiserer målet med en generell setning. Det er vanlig å foreta noen målinger for å oppnå målene. Det er et element av abstraksjon når det gjelder å nevne et mål. Derfor er mål å være generelle setninger.

Målene er ikke tidsbundne. For å være mer eksplisitt, er de ikke bundet av tiden når det gjelder å fullføre dem. For eksempel, la oss ta et program som tar sikte på å øke nivået på leseferdighet mellom mennesker mellom en bestemt aldersgrense i et landlig distrikt. Det overordnede målet er å øke ferdighetsnivået. Dette fungerer som et ultimate mål som må oppnås når programmet er fullført. Naturen til et mål er litt annerledes enn et mål. La oss nå gå videre til målene.

Hva er et mål?

Mål er ikke noe annet enn disse målene vi forplikter oss til å nå målene. Det er viktig å merke seg at mål og mål er forskjellige når det gjelder spesifikasjon. Et mål er mer spesifikt når det sammenlignes med et mål. Det er en annen viktig forskjell mellom et mål og et mål. Det er naturlig at målene er tidsbundne i karakter. Målene er ledsaget av en tidsramme som angir hvilken periode de må fylles i.

Et hvilket som helst prosjekt eller program for den saks skyld har et mål som er tidsbundet. Målet med et treningsprogram kan være å produsere 50 eksperter på et bestemt felt på fem år. Målet med det samme treningsprogrammet kan være å produsere 50 eksperter på et bestemt felt.

Det kan således sies at målene er SMART i karakter. SMART er en konglomerasjon av spesifikasjon, måling, nøyaktighet, årsak og tid. Et mål, tvert imot, faller ikke inn i kategorien av noe målt av SMART. SMART forklares også som Spesifikke (klare og veldefinerte), Målbare, Achievable, Realistic (innenfor tilgjengeligheten av ressurser, kunnskap og tid, også relevant for virksomheten din), Tidlig. Dette fremhever at et mål er forskjellig fra et mål.La oss nå oppsummere forskjellen som følger.

Hva er forskjellen mellom mål og mål?

Definisjoner av mål og mål:

Mål: Et mål identifiserer målet ved å bruke en generell setning.

Mål: Mål er mål som vi forplikter oss til å nå målene.

Egenskaper for mål og mål:

Natur:

Mål: Et mål er abstrakt i karakter.

Mål: Et mål er mer spesifikt i karakter.

Tid:

Mål: Et mål er ikke tidsbundet.

Mål: Et mål er tidsbegrenset

I forhold til Programmer:

Mål: Formålet refererer til det overordnede målet som skal oppnås.

Mål: Målene refererer til målene som må oppnås for å nå målet.

Image Courtesy:

1. "Schoolgirls in Bamozai" av kaptein John Severns, US Air Force - eget arbeid. [Public Domain] via Wikimedia Commons -

2. "Personlig trener vurderer kundens mål og behov når de skriver et treningsprogram" av www. localfitness. com. au - eget arbeid. [CC BY-SA 3. 0] via Wikimedia Commons