Forskjell mellom agenda og minutter

Dagsorden / minutter

Dagsorden og minutter er to av de viktigste ingrediensene i et møte. Det er mange ting i tankene til personen som arrangerer møtet som tidsplan, timing, spillested, gjester, møteplan, og så videre. Det blir derfor nødvendig å være klar over forskjellene mellom dagsorden og minutter.

agenda

Agenda er et ord som brukes til å beskrive timeplanen eller programmet til et møte. Det er en liste over ting som må gjøres eller diskuteres under møtet. Eventuelt formelt møte som er organisert, krever å gjøre agendaen sin. Det er en rekkefølge hvor ting tas opp og diskuteres under møtet, og agendaen for møtet nevner tydelig denne sekvensen. Denne dagsorden sirkuleres blant gjestene godt før de faktisk kommer til møtestedet på møtetiden, slik at de kan gjøre seg kjent med emnene som skal diskuteres under møtet. Et annet mål med dagsordenen er å sørge for at deltakerne forbereder seg tilsvarende og ikke blir unngått.

Protokoll

Protokoll er et begrep som brukes til å referere til en offisiell rekord av saken under et formelt møte. Disse minuttene tjener som oversikt over hva som skjedde under et møte, og for å minne folk om etter en tid hvis de glemte. Disse minuttene er også nyttige for alle de som ikke er i stand til å delta i møtet, da de blir kjent med alt som skjedde under møtet. Minutter inneholder navn på lokalet, dato og klokkeslett for møtet, og listen over alle de som deltok i møtet. Disse minuttene inneholder også navnet på personen som tar disse minuttene.

Hva er forskjellen mellom agenda og minutter?

• Dagsorden er tidsplanen for et møte og forteller rekkefølgen av hendelser under møtet for å la gjestene forberede seg på forhånd.

• Protokoll refererer til den offisielle dokumentasjonen til et formelt møte. Minutter er viktige for å minne om hva som skjedde under et møte på en fremtidig dato hvis folk glemmer.